Dialog med kommunen om komplekse patienter i den vederlagsfri ordning

Danske Fysioterapeuter ser gerne, at de praktiserende fysioterapeuter indgår i dialog med kommunerne om komplekse patienter i den vederlagsfrie ordning med henblik på at styrke det tværfaglige samarbejde omkring patienterne.

Dialog om de mest komplekse patienter

Et af de største problemer i det danske sundhedsvæsen er udfordringer med manglende kommunikation imellem de forskellige sektorer. Dette problem ser Danske Fysioterapeuter gerne at de praktiserende fysioterapeuter og tilhørende kommuner bidrager positivt til at nedbryde.

I det kommunale system sidder der flere medarbejdere, som kan være relevante for praktiserende fysioterapeuter at samarbejde med omkring den komplekse patient i den vederlagsfrie ordning.

Det gælder bl.a. pleje- og omsorgspersonale, lærer, pædagoger, fysio- og ergoterapeuter på plejehjem, bosteder og specialinstitutioner, medarbejderne i genoptræningsenheden og sagsbehandlere på fx hjælpemiddelområdet.

Samarbejdet kan bl.a. omhandle:

  • Indledende udredning
  • Fælles målsætning
  • Fald i funktionsevne
  • Monitorering på behandlingseffekt
  • Supplerende indsatser
  • Afklaring af dublerende tilbud
  • Erhvervsevnevurdering

Rammer for samarbejdet

Det er helt essentielt, at samarbejdet imellem praktiserende fysioterapeuter og kommunen sker under overenskomsten aftalte rammer og gældende lovgivning.

Nogle patienter er for komplekse til at kunne håndteres i fysioterapipraksis og hvor det fysioterapeutiske tilbud løftes bedre i det kommunale regi, andre vil med fordel kunne modtage en del af deres behandling i kommunalt regi. I disse tilfælde ønsker Danske Fysioterapeuter, at kommunerne skal tage del i behandlingen af de patienter i den vederlagsfrie ordning, hvilket vil være til gavn for den enkelte patient og den økonomiske ramme for vederlagsfri fysioterapi.

Derfor støtter Danske Fysioterapeuter, at du som praktiserende fysioterapeut bl.a. indgår i dialog med din kommune om konkrete patienter, der baseret på enten en økonomisk eller en faglig betragtning må antages at være for komplekse og/eller behandlingskrævende. Om den dialog konkret udmønter sig i andre tilbud til patienten, er op til det kommunale serviceniveau, for patienten vil altid have frit valg af behandlingssted.

Udgangspunktet er, at kontrol med økonomien i den vederlagsfri ordning foregår i regi af overenskomsten med de regler der nu engang er i det system: Det vil sige brug af kontrolstatistikker og gennemgang af disse i samarbejdsudvalgene. Det betyder, at du som praktiserende fysioterapeut ikke skal indgå i en dialog med kommunen, hvis det handler om klinikkens generelle ydelsesmønster.

Hvis der skal videregives eller indhentes information imellem den praktiserende fysioterapeut og kommunen, er det vigtigt, at patienten har samtykke til denne dialog. Hvis dialogen foregår med kommunale sundhedspersoner er det tilstrækkeligt at samtykket gives mundtligt (og journalføres), hvis det er med ikke-sundhedspersoner skal samtykket foreligge skriftligt. Det letteste her kan evt. være, at patienten skriver under på selve redegørelsen, hvor det anføres, at oplysningerne kan videregives.

Hent vejledning og skabelon

Få mere information om samarbejdet mellem praktiserende fysioterapeuter og kommunen i disse vejledninger:

Vejledning til dialog om komplekse patienter i den vederlagsfrie ordning

Skabelon til udfyldelse af kommunale samarbejdspartnere

Kontakt

Faglig konsulent Janne Dyrby

Janne Dyrby

Faglig konsulent
3341 4663