Dialog med kommunen om vederlagsfri fysioterapi

Danske Fysioterapeuter ser gerne, at de praktiserende fysioterapeuter indgår i dialog med kommunerne om vederlagsfri fysioterapi. Men det skal naturligvis ske i henhold til de rammer, som er fastlagt i overenskomsten og lovgivningen.

Dialog om de mest behandlingskrævende patienter

Mange kommuner har opmærksomheden rettet på ordningen om vederlagsfri fysioterapi. Det giver anledning til spørgsmål om den dialog, der skal være mellem kommuner og de praktiserende fysioterapeuter.

Udgangspunktet er, at kontrol med økonomien i den vederlagsfri ordning foregår i regi af overenskomsten med de regler der nu engang er i det system: Det vil sige brug af kontrolstatistikker og gennemgang af disse i samarbejdsudvalgene. Det betyder for os, at du som praktiserende fysioterapeut skal sige nej til en dialog med kommunen, hvis det handler om klinikkens generelle ydelsesmønster.

Danske Fysioterapeuter ser til gengæld gerne, at praktiserende fysioterapeuter og kommunerne har en langt tættere dialog om de patienter, der er mest behandlingskrævende. Danske Fysioterapeuter ønsker, at kommunerne skal tage ansvaret på sig og tage del i behandlingen af de patienter i den vederlagsfrie ordning, der også vil have gavn af andre tilbud end det rent fysioterapeutiske, eller hvor det fysioterapeutiske tilbud løftes bedre i kommunalt regi.

Derfor støtter Danske Fysioterapeuter, at du som praktiserende fysioterapeut indgår i dialog med din kommune om konkrete patienter, der baseret på enten en økonomisk eller en faglig betragtning må antages at være blandt de mest behandlingskrævende. Om den dialog konkret udmønter sig i andre tilbud til patienten, er jo op til det kommunale serviceniveau, for patienten vil jo altid have frit valg af behandlingssted.

I den forbindelse er det naturligvis afgørende, at patienten har givet skriftligt samtykke til, at f.eks. statusredegørelser videregives til kommunerne. Det letteste er, at patienten skriver under på selve redegørelsen, hvor det anføres, at oplysningerne kan videregives.

Se Danske Fysioterapeuters brev til de praktiserende fysioterapeuter om dialog med kommunen

Rammerne for kommunernes myndighedsudøvelse vedrørende vederlagsfri fysioterapi er beskrevet af Sundhedsministeriet. 

Se Sundhedsministeriets notat om rammerne for kommunernes myndighedsudøvelse for vederlagsfri fysioterapi

Del eller udskriv siden

Kontakt

Jens Peter Vejbæk

Chefkonsulent
3341 4608