Statusredegørelse

Ved udløb af henvisningsperioden udarbejdes en statusredegørelse. Fysioterapeuten kan sende statusredegørelsen elektronisk.

Henvisningsperiode for vederlagsfri fysioterapi

En henvisning til vederlagsfri fysioterapi gælder i 12 måneder fra henvisningsdatoen og kan, hvis der er behov for det, fornys for 12 måneder ad gangen. Førstekonsultation honoreres med en særlig ydelse. Der kan ikke honoreres igen for en ny førstekonsultation ved fornyelse af henvisningen i samme behandlingsforløb (med mindre du modtager patienten fra en anden klinik).

Statusredegørelse

Inden udløbet af henvisningsperioden udarbejder fysioterapeuten i samarbejde med patienten en statusredegørelse, der sendes til patientens læge. Statusredegørelsen udarbejdes på baggrund af en undersøgelse af patienten og honoreres med en særlig ydelse (Statuskonsultation), der i afregningen til regionen dateres pr. den dato, hvor statusundersøgelsen er udført. Der kan ikke honoreres for en konsultation (normalbehandling) samme dag som statuskonsultationen.

Hvis patienten har brug for en ny henvisning, udarbejder lægen denne.

I tvivlstilfælde er det lægen, der har ordinationsretten. Statusredegørelsen opbevares hos fysioterapeuten under behandlings-/træningsforløbet.

Hent skema til statusredegørelse

Vejledning til udfyldelse af statusredegørelsen

Elektronisk statusredegørelse

Det er muligt at sende statusredegørelsen elektronisk.

Du kan på Medcoms hjemmeside finde en beskrivelse af den elektroniske arbejdsgang, en vejledning til de forskellige praksissystemer samt kontaktoplysninger til Medcom, som kan besvare tekniske spørgsmål sammen med din leverandør af dit eget praksissystem.

Den elektroniske løsning indebærer, at patienten ikke skal underskrive redegørelsen.

Kontakt

Jens Peter Vejbæk

Chefkonsulent
3341 4608