Vederlagsfri fysioterapi til personer uden svært fysisk handicap

Nogle af diagnoserne i den vederlagsfri ordning er progressive sygdomme. En person, der har en af disse diagnoser, og ikke er svært fysisk handikappet, har mulighed for at få holdtræning.

Kriterier for diagnosen ’ikke svært fysisk handicappet’

Personer, der tilhører gruppen ’ikke svært fysisk handicappede’, skal opfylde følgende kriterier:

  • Personen har en funktionsnedsættelse som følge af en progressiv sygdom. Du finder listen over, hvilke diagnoser, der kan være progressive sygdomme i Sundhedsstyrelsen vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi.
  • Tilstanden er varig.
  • Personen har en diagnose, der er omfattet af diagnoselisten og som samtidig klassificeres som progressiv sygdom.
  • Diagnosen er stillet af sygehusafdeling eller speciallæge i neurologi, reumatologi eller andet relevant speciale

Regler for ordningen om vederlagsfri fysioterapi til personer uden svært handicap

Ridefysioterapi og hjemmebehandling er ikke omfattet af ordningen om vederlagsfri fysioterapi til personer uden svært fysisk handicap.

Den første konsultation vil i alle tilfælde være en individuel kontakt og honoreres som en førstegangsydelse.

Individuel fysioterapi er ikke udelukket, men skal være undtagelsen.

Bruger klinikken mere end 4 normalbehandlinger om året i gennemsnit pr. patient i denne gruppe, vil Samarbejdsudvalget i din region bede klinikken om en redegørelse for dit forbrug. 

Læs om ”Sikring af henvisningsgrundlaget”

Kontakt

Gurli Petersen

Chefkonsulent
3341 4656