Sikring af henvisningsgrundlag og behandlinger

Patienterne under vederlagsfri fysioterapi er opdelt i 2 grupper: "Svært fysisk handicappede" og "Patienter uden svært fysisk handicap (progressiv sygdom)". Alle fysioterapeuter skal sikre sig, at patienterne er henvist til den korrekte gruppe.

Individuel behandling til patienter uden svært fysisk handicap (progressiv sygdom)

Du skal være opmærksom på, at patienter uden svært fysisk handicap (progressiv sygdom), som udgangspunkt skal have holdtræning og ikke individuel behandling (ud over førstekonsultation). Individuel behandling til denne gruppe kan kun forekomme undtagelsesvist. Hjemmebehandling må ikke forekomme.

Du vil kunne se dit forbrug af normalbehandling til patienter uden svært fysisk handicap (progressiv sygdom) i den kontrolstatistik, der udsendes hvert år. Samarbejdsudvalgene skal undersøge de tilfælde, hvor klinikken bruger flere end 4 normalbehandlinger i gennemsnit pr. patient eller udfører hjemmebehandling for patienterne.

Det betyder, at klinikken skal begrunde over for samarbejdsudvalget, hvorfor klinikkens patienter uden svært fysisk handicap i gennemsnit får flere end 4 normalbehandlinger i gennemsnit.

Det er vigtigt at huske på, at der er tale om gennemsnitsbetragtninger. Der er således ikke tale om, at den enkelte patient kun kan få 4 normalbehandlinger.

Samarbejdsudvalget skal vurdere klinikkens begrundelse og kan derefter eventuelt fastsætte en grænse for, hvor mange normalbehandlinger klinikken i gennemsnit kan give til klinikkens patienter uden svært fysisk handicap (progressiv sygdom) fremadrettet. Men det kan også være, at samarbejdsudvalget tager klinikkens begrundelse til efterretning og ikke fastsætter en grænse for antallet af normalbehandlinger.

Hvis samarbejdsudvalget efter sin undersøgelse og vurdering vælger at fastsætte en grænse for antallet af normalbehandlinger i gennemsnit, skal klinikken foretage en faglig gennemgang af patienterne med henblik på at vurdere, hvilke patienter der kan klare sig med færre normalbehandlinger. Patienter, som er berettiget til vederlagsfri fysioterapi, skal ikke henvises til speciale 51.

Den individuelle ydelse "Opfølgende træningsterapi" er ikke omfattet af undersøgelsesgrænsen i din kontrolstatistik.

Sikring af korrekt henvisningsgrundlag

Det er vigtigt, at der ikke er svært fysisk handicappede patienter, der registreres som patienter uden svært fysisk handicap (progressiv sygdom) i henvisningen og din afregning. Hvis patienten er forkert henvist fra lægen som uden svært fysisk handicap (progressiv sygdom), skal du derfor sørge for ikke at påbegynde behandlingen, før der foreligger en ny henvisning med den korrekte markering for svært fysisk handicappet.

Alle fysioterapeuter bør løbende sikre sig, at patienter uden svært fysisk handicap (progressiv sygdom) er henvist korrekt og reelt hører hjemme i denne gruppe. Patienter, der reelt er svært fysisk handicappede, skal have en ny og korrekt henvisning, også selvom gyldighedsperioden på den første henvisning ikke er udløbet.

Hvis patienten er registreret forkert på henvisningen, skal du således sørge for, at lægen udsteder en ny henvisning med den korrekte registrering selvom gyldighedsperioden på den gamle henvisning ikke er udløbet. Du skal tage den tilrettede henvisning i brug, når den foreligger. Det fremgår også af dette brev til regionerne.

Aftale om henvisning og behandling af patienter uden svært fysisk handicap (progressiv sygdom).

Hvad er informations- og kontrolstatistikken?

Informations- og kontrolstatistikken sendes hvert forår til de enkelte klinikker. Samarbejdsudvalget kan på baggrund af statistikken foretage en undersøgelse af klinikkens ydelsesmønster sammenholdt med regionsgennemsnittet.

Samarbejdsudvalget kan fastsætte en grænse for, hvor stor klinikkens gennemsnitlige udgift pr. patient må være (højestegrænse).

I forhold til patienter uden svært fysisk handicap (progressiv sygdom) kan samarbejdsudvalget også fastsætte en grænse for, hvor mange normalbehandlinger klinikken må give til patienterne i gennemsnit.

Samarbejdsudvalget skal foretage en undersøgelse, hvis klinikken bruger mere end 4 normalbehandlinger i gennemsnit pr. patient i gruppen uden svært fysisk handicap (progressiv sygdom), eller hvis klinikken udfører hjemmebehandling til en patient i denne gruppe.

Overenskomstens parter har med aftalen fra august 2013 fastsat en skabelon for, hvordan samarbejdsudvalgets arbejde vedrørende denne patientgruppe skal foregå. Denne skabelon er beskrevet i overenskomstens informations- og kontrolbestemmelse i en anmærkning.

Hvad er økonomiprotokollatet?

Økonomiprotokollatet fastsætter en ramme for, hvordan de samlede udgifter på landsplan må udvikle sig. Hvis det overskrides, sker en generel nedsættelse af honorarerne.

Kontakt

Jens Peter Vejbæk

Chefkonsulent
3341 4608