Sundhedsstyrelsens vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi

Sundhedsstyrelsens vejledning indeholder de bestemmelser, der gælder både for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap og for vederlagsfri fysioterapi til personer uden svært fysisk handicap med progressiv sygdom. Sundhedsstyrelsen har også udarbejdet en kort guide til lægerne. Guiden gør det lettere for lægerne at få overblik over henvisningsmulighederne.

Henvisningskriterier

Vederlagsfri fysioterapi kan efter lægehenvisning gives til børn og voksne, som opfylder en række fastsatte kriterier. De konkrete henvisningskriterier for de to grupper er beskrevet i Sundhedsstyrelsens vejledning. Det vil sige patienter med et svært fysisk handicap og patienter uden et svært fysisk handicap med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom.

Henvisende læge bør inddrage patienten i overvejelser om vederlagsfri fysioterapi er relevant, eller om andre indsatser i højere grad kan opfylde behovet.

Personer der henvises til vederlagsfri fysioterapi kan frit vælge mellem fysioterapi hos fysioterapeut i praksissektoren, i de tilbud som kommunen eventuelt har i egne eller private institutioner samt tilbud i andre kommuner. Der kan være begrænsning i adgangen til tilbud i andre kommuner.

Der kan ikke henvises til vederlagsfri fysioterapi, hvis der alene er tale om en dublering af eksisterende tilbud, som personen modtager efter andre bestemmelser. Personen kan således godt modtage forskellige tilbud efter ordningen om vederlagsfri fysioterapi.

Diagnoser

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en diagnoseliste.  Diagnoselisten er suppleret med en præcisering af, hvilke diagnoser/tilstande der klassificeres som progressive sygdomme. Du finder diagnoselisten bagerst i Sundhedsstyrelsens vejledning om henvisning til vederlagsfri fysioterapi. Her kan du også se, hvilke diagnoser der er på tale for patienter i gruppen uden svært fysisk handicap med progressiv sygdom.

Hvis en patient har en progressiv sygdom og opfylder kriterierne til gruppen ” svært fysisk handikappet”, skal patienten registreres i gruppen ”svært fysisk handikappet”.

Sundhedsstyrelsens vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi

Sundhedsstyrelsens korte vejledning (guide) til lægerne her

Tvivlsspørgsmål

Hvis den henvisende læge er i tvivl om, hvorvidt patienten har en diagnose, som i henhold til vejledningen er omfattet af ordningen, kan lægen henvise patienten til vurdering hos relevant speciallæge.
Hvis lægen fortsat er i tvivl om, hvorvidt patienten er omfattet af ordningen, kan lægen forelægge spørgsmålet for Sundhedsstyrelsen. Henvendelsen kan ske telefonisk eller skriftligt. Ved skriftlig henvendelse fremsender lægen en kortfattet sygehistorie, herunder en nøje beskrivelse af handicapgraden, funktionsnedsættelsen samt relevante diagnoser.

Målsætninger

Målsætningerne for den vederlagsfrie fysioterapi er at:

  • Give adgang til fysioterapi for at forbedre, vedligeholde og forhale forringelse af funktioner hos voksne og børn med et varigt svært fysisk handicap eller en funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom.
  • Etablere fysioterapi i form af holdtræning i dertil egnede lokaler/bassiner/-institutioner efter nærmere bestemmelser.
  • Give adgang til fysioterapi for personer med progressive sygdomme tidligt i sygdomsforløbet.

Udbydere

Vederlagsfri fysioterapi tilbydes hos praktiserende fysioterapeuter, som er omfattet af overenskomsten, men kommunerne har også mulighed for – men ikke pligt til – at oprette tilbud om vederlagsfri fysioterapi ved egne institutioner eller ved private institutioner, som kommunen indgår aftale med.

Personer, der henvises til vederlagsfri fysioterapi, har frit valg mellem at modtage vederlagsfri fysioterapi hos en praktiserende fysioterapeut eller i eventuelle kommunale tilbud i bopælskommunen eller i andre kommuner.

Del eller udskriv siden

Kontakt

Gurli Petersen

Faglig konsulent
3341 4656