Dublerende tilbud i ordning om vederlagsfri fysioterapi

Ifølge Sundhedsstyrelsens vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi må en person ikke modtage dublerende tilbud om fysioterapi, men gerne forskellige tilbud om fysioterapi efter forskellige bestemmelser, f.eks. i serviceloven. Dette notat redegør for, hvornår der er tale om dublerende tilbud eller ikke-dublerende tilbud.

Alle tilbud om fysioterapi i den vederlagsfri ordning bør være en del af et rehabiliteringsforløb, der har til formål at forbedre funktionsevnen, vedligeholde funktionsevnen eller forhale forringelse af funktionsevnen.

Ethvert fysioterapeutisk tilbud bør kun igangsættes på baggrund af en grundig undersøgelse, udredning og vurdering af patienten, og alle fysioterapeutiske indsatser og interventioner bør tage udgangspunkt i personens mål, plan og præferencer.

For at opnå alle patientmål indeholder planen typisk forskellige tilbud om fysioterapi.

Personer kan godt, efter forskellige bestemmelser, modtage forskellige tilbud om fysioterapi -forskellige interventioner- to steder på samme tid (i samme periode), men en person må ikke modtage dublerende tilbud om fysioterapi -samme interventioner- to steder på samme tid.

Et eksempel er, at en person (som har behov for en kombination af holdtræning og individuel behandling) kan modtage et holdtræningstilbud i kommunalt regi efter servicelovens bestemmelser og individuel behandling hos en praktiserende fysioterapeut efter praksisoverenskomsten (sundhedsloven).

Der er kun tale om dublering, når en fysioterapeutisk intervention gives to steder samtidigt (i samme periode). Målet for behandlingen må gerne være det samme to steder samtidigt.

Der må altså gerne arbejdes med det samme mål for behandlingen to steder samtidigt. Men kun når tilbuddene ikke er de samme og gives efter forskellige bestemmelser, f.eks. serviceloven.

Hvad er et dublerende tilbud?

Et dublerende tilbud er, når der gives samme fysioterapeutiske intervention to forskellige steder samtidig.

Her er eksempler på dublerende tilbud:

Eksempel 1:
Personen får superviseret styrketræning på hold i kommunen mhp at forbedre eller fastholde funktionsevnen.
Personen får individuel superviseret styrketræning på klinikken mhp at forbedre eller fastholde funktionsevnen.

Eksempel 2:
Personen får konditionstræning i bassin for at forbedre eller fastholde funktionsevnen.
Personen får individuel konditionstræning på klinikken for at forbedre eller fastholde funktionsevnen.

Eksempel 3:
Personen får balancetræning på hold i kommunen målrettet de udfordringer, patienten har i relation til ADL‐aktiviteter, fx under forflytninger.
Personen får individuel balancetræning hos ridefysioterapeut målrettet de udfordringer, patienten har i relation til ADL‐aktiviteter, fx under forflytninger.

Hvad er ikke-dublerende tilbud?

Et ikke-dublerende tilbud er, når der gives forskellige fysioterapeutiske interventioner to forskellige steder samtidigt efter forskellige bestemmelser, f.eks. serviceloven.

Her er eksempler på ikke-dublerende tilbud:

Eksempel 1:
Personen får individuel manuel behandling hos kommunen mhp afhjælpning af kontrakturer i underekstremiteterne og vedligeholdelse af gangfunktion (servicelov).
Personen får Funktionel El Stimulation (FES) af vedligeholdelse af gangfunktion på klinikken (sundhedslov).

Eksempel 2:
Personen får balancetræning hos ridefysioterapeut mhp at vedligeholde gangfunktion (ridefysioterapioverenskomst).
Personen får konditionstræning på klinik mhp øget gangdistance og vedligehold af gangfunktion (overenskomst om vederlagsfri fysioterapi).

Eksempel 3:
Personen får konditionstræning i bassin mhp at forbedre eller fastholde gangfunktionen (overenskomst om vederlagsfri fysioterapi).
Personen får individuel balancetræning på klinikken mhp at forbedre eller fastholde gangfunktionen (overenksomst om vederlagsfri fysioterapi, bassintræning undtaget).

En person kan ikke få fysioterapi på to klinikker samtidig

En person, som ønsker behandling kun i praksissektoren, vælger én fysioterapeut (klinik), og kan ikke samtidig gå hos en anden klinik under overenskomsten. Heller ikke med den begrundelse, at patienten får individuel behandling det ene sted og holdtræning det andet sted. Alle praktiserende fysioterapeuter (klinikker) kan tilbyde individuel behandling. Hvis patienten også har brug for holdtræning, må patienten vælge den fysioterapeut, der kan tilbyde det.

Behandling i bassin og ridefyisoterapi er undtaget

Denne regel handler ikke om dublering eller ej, men handler om praksisoverenskomstens regel om patientens valg af fysioterapeut. Eneste undtagelse herfra er bassintræning, hvor der godt kan gives ikke-dublerende tilbud samtidigt efter samme bestemmelse (overenskomsten om vederlagsfri fysioterapi). Endvidere er det muligt, at få ikke-dublerende tilbud på klinik og hos ridefysioterapeut samtidigt (forskellige overenskomster).