Behandlingsplan til patienter i den vederlagsfri ordning

En behandlingsplan tager udgangspunkt i den sygdom eller det handicap, der er årsag til, at patienter har behov for vederlagsfri fysioterapi. Behandlingsplanen skal bidrage til, at praktiserende fysioterapeuter systematisk dokumenterer deres praksis.

Behandlingsplanen erstatter ikke status- og undtagelsesredegørelser men skal være et samarbejdsredskab for dialog mellem patient, fysioterapeut, læge og kommune.

Behandlingsplanen skal

  • fastlægge mål, indhold og tidsplan
  • indeholde testresultater
  • indeholde oplysninger om den samlede rehabiliteringsindsats og de involverede parter
  • afspejle hele behandlingsforløbet
  • udfyldes i samarbejde med patienten og opbevares hos den behandlende fysioterapeut
  • opdateres efter behov, dog minimum 1 gang årligt
  • kunne udarbejdes elektronisk og kunne printes ud i word-format.

Skabelon til behandlingsplan

Kontakt

Gurli Petersen

Chefkonsulent
3341 4656