Om Fysioterapipraksisfonden

Fysioterapipraksisfonden uddeler hvert år ca. 3.000.000 kroner til forsknings- og kvalitetsudviklingsprojekter inden for fysioterapi i praksissektoren og videreuddannelse til praktiserende fysioterapeuter.

Fysioterapipraksisfonden arbejder ud fra nogle generelle værdier:

  • Åbenhed: at der er åbenhed og gennemsigtighed om fondens formål, mål, hensigter, kriterier for tildeling af midler, bestyrelsens sammensætning og regnskab.
  • Værdi for pengene: at fondens midler anvendes på en hensigtsmæssig vis, så der skabes mest mulig værdi for pengene til gavn for udvikling af fysioterapipraksis.

Fysioterapipraksisfonden er nedsat af overenskomstens parter, dvs. Regionernes Lønnings- og Takstnævn samt Danske Fysioterapeuter. Til dagligt administreres fonden af medarbejdere fra Danske Fysioterapeuter, Danske Regioner og KL.

Bestyrelse

Fysioterapipraksisfondens bestyrelse består af politikere fra Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) samt fra Danske Fysioterapeuter. For nuværende sidder følgende politikere i bestyrelsen:

  • Nanna Skovgaard (KL, repræsentant for RLTN)
  • Sanne Jensen (næstformand, repræsentant for Danske Fysioterapeuter)
  • Vakante pladser: 1 repræsentant RLTN og 1 repræsentant Danske Fysioterapeuter

Kommisorum og vedtægter

Kommisorium for fysioterapipraksisfonden (uddrag af overenskomsten)

Vedtægter for fysioterapipraksisfonden

Forretningsorden for fysioterapipraksisfonden

Del eller udskriv siden

Kontakt

Gurli Petersen

Faglig konsulent
3341 4656