Om Fysioterapipraksisfonden

Fysioterapipraksisfonden uddeler hvert år ca. 3.000.000 kroner til forsknings- og kvalitetsudviklingsprojekter inden for fysioterapi i praksissektoren og videreuddannelse til praktiserende fysioterapeuter.

Fysioterapipraksisfonden arbejder ud fra nogle generelle værdier:

  • Åbenhed: at der er åbenhed og gennemsigtighed om fondens formål, mål, hensigter, kriterier for tildeling af midler, bestyrelsens sammensætning og regnskab.
  • Værdi for pengene: at fondens midler anvendes på en hensigtsmæssig vis, så der skabes mest mulig værdi for pengene til gavn for udvikling af fysioterapipraksis.

Fysioterapipraksisfonden er nedsat af overenskomstens parter, dvs. Regionernes Lønnings- og Takstnævn samt Danske Fysioterapeuter. Til dagligt administreres fonden af medarbejdere fra Danske Fysioterapeuter, Danske Regioner og KL.

Bestyrelse

Fysioterapipraksisfondens bestyrelse består af politikere fra Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) samt fra Danske Fysioterapeuter. For nuværende sidder følgende politikere i bestyrelsen:

  • Nanna Skovgaard, Kommunernes Landsforening, repræsentant for RLTN
  • Sanne Jensen, næstformand, repræsentant Danske Fysioterapeuter
  • Anders Winther, repræsentant Danske Fysioterapeuter
  • Nina Husfeldt Clasen, Danske Regioner, repræsentant for RLTN

Kommisorum og vedtægter

Kommisorium for fysioterapipraksisfonden (uddrag af overenskomsten)

Vedtægter for fysioterapipraksisfonden

Forretningsorden for fysioterapipraksisfonden

Kontakt

Faglig konsulent Janne Dyrby

Janne Dyrby

Faglig konsulent
3341 4663