Tildelinger af midler fra Fysioterapipraksisfonden

Se hvem der har modtaget midler fra Fysioterapipraksisfonden.

Tildelinger fra Fysioterapipraksisfonden

Mikkel Bek Clausen tildeles 797.264 kr. til projektet “Optimizing exercise adherence and outcomes for patients with shoulder pain syndrome by merging behavior change and rehabilitation science.”

Projektet tager afsæt i at mange desværre ikke laver træningsøvelser i det omfang, der er nødvendigt – og det udvander behandlingseffekten og understreger den indbyggede sårbarhed i at bruge øvelser som behandling. Nemlig at de skal laves for at virke.

Formålet med projektet er at udvikle en række tiltag, som påvirker træningsadfærd ved at understøtte evner, muligheder og motivation som en integreret del af den eksisterende behandling. Dette opnås ved at analysere eksisterende viden, koble den med adfærdsteori og omsætte det til konkrete tiltag med en stringent metode, der sikrer tiltagenes kvalitet og anvendelighed i praksis.

Magnus Grønlund Bendtsen tildeles 313.000 kr. til studiet ”Tryghed og træning med osteoporose.”

Projektet skal undersøge gennemførligheden af et vidensbaseret fysioterapeutisk trænings- og patientuddannelsesforløb for patienter, der er nydiagnosticeret med osteoporose, samt at identificere relevante outcomes.

Maja Husted Hubeishy tildeles 530.258 kr. til studiet ”Implementering af evidensbaseret praksis til behandling af lænderygsmerter hos fysioterapeuter og kiropraktorer - et brugerinddragende projekt.”

Der er udviklet og afprøvet en aktiv implementeringsstrategi, som skal understøtte at fysioterapeuter i højere grad anvender anbefalinger fra kliniske retningslinjer i deres undersøgelse og behandling. Dette kvalitative projekt skal give en forståelse af, hvordan fysioterapeuterne (og kiropraktorerne) oplevede den aktive implementeringsstrategi og tilfører således viden om, hvordan strategien tilpasses den kliniske praksis på klinikkerne.

Efteruddannelse

Sabina de Lemos tildeles 14.300 kr. til klinisk vejlederuddannelse.

Nicoline Rose Nielsen tildeles 14.300 til klinisk vejlederuddannelse.

Michael Skovdal Rathleff tildeles 694.908 kr. til forskningsprojektet: ”Development of a scalable e-learning intervention to upskill musculoskeletal physiotherapists delivering persen-centred care”.

Målet med projektet er at bruge en teori- og evidensbaseret tilgang til at udvikle en gratis og skalerbar e-læringsplatform, der forbedrer fysioterapeuters evne til at arbejde personcentreret og derved hjælpe mennesker med muskel og ledsmerter.

Charlotte Anker-Petersen tildeles 442.508 kr. til forskningsprojektet: ”JumpSmile-projekt: Sund og glad med gymnastik fra ung til voksen”.

Projektet indsamler viden om skader og risikofaktorer hos gymnaster, så evidensbaserede strategier til forebyggelse af skader kan udvikles og implementeres i praksis.

Bibi D. Heiberg tildeles 770.508 kr. til forskningsprojektet: ”Communication and behavior change in back care”.

Projektet skal undersøge hvordan klinikere leverer struktureret behandling til patienter med lænderyglidelser med særligt fokus på levering af de elementer som retter sig mod at understøtte patienternes egenomsorg.

Chris Djurtoft tildeles 295.050 kr. til forskningsprojektet: ”Personalized Process-based intervention for patients with complex Chronic Musculoskeletal Pain”.

Projektet vil evaluere effektiviteten af en individualiseret, procesbaseret behandling for personer, der lever med komplekse kroniske muskuloskeletale smerter.

Støtte til videreuddannelse

Line Bøje Jørgensen er tildelt 110.000 til en Master i Landskab og Planlægning med valg af linje Naturbaseret terapi og sundhedsfremme.

Susanne Schulz Sørensen tildeles 14.500 kr. til klinisk vejlederuddannelse.

Kasper Krommes tildeles 679.200 kr. til forskningsprojektet ”Fastholdelse af unge i sport og fysisk aktivitet -håndtering af vækstsmerter.”

Studiet skal afprøve en behandlingstilgang til børn og unge med vækstsmerter.

Marianne Kongsgaard tildeles 275.000 kr. til et regionalt udviklingsprojekt ”Indsamling af viden om senfølger efter kræft og udarbejdelse af uddannelsestilbud- og materiale.”

Projektet omhandler udvikling af undervisningsmateriale om senfølger ved kræft til gavn for fysioterapeuter og almen praksis.

Cecilie Rud Budtz tildeles 888.250 kr. til forskningsprojektet ”Opkvalificering praksisfysioterapeuters evne til at screene for alvorlige sygdomme -udvikling, evaluering og implementering af en digital kompetenceplatform.”

Projektet skal bestå i en litteraturgennemgang og udvikling af en kompetenceplatform med henblik på at styrke fysioterapeuters kompetencer indenfor screening for alvorlig patologi.

Støtte til videreuddannelse

Bo Lind Albertsen tildeles 144.900 kr. til Master i Kvalitet og Ledelse.

Michael Bo Kjærskov tildeles 14.975 kr. til klinisk vejlederuddannelse.

Michael Langkilde tildeles 14.450 kr. til klinisk vejlederuddannelse.

Mikkel Bek Clausen tildeles 593.232 kr. til forskningsprojekt "Optimized Framework for Delivery of Exercise-interventions in Primary and Secondary Care for Subacromial Pain Syndrome – A Mixed Methods Study."
Studiet skal udvikle rammerne for implementering af evidensbaserede retningslinjer for subakromielt smertesyndrom med inklusion af praksissektoren. 

Søren T. Skou tildeles 203.800 kr. til forskningsprojekt ”Patienter med multimorbiditet i fysioterapipraksis: Fysioterapeuters og patienters oplevelse af behov, behandling og samarbejde – et kvalitativt studie”.
Projektet skal afdække hvordan patienterne forholder sig til fysioterapi og hvordan fysioterapeuterne forholder sig til patienter med multimorbiditet, herunder hvilken behandling der skal til.

Victor Ladegourdie tildeles 503.680 kr. til et regionalt kvalitetsudviklingsprojekt ”Genoptræn|dk i fysioterapipraksis”.
Projektet er en større afprøvning af Genoptræn|dk , herunder digitalisering, dialogværkstøj og digital monitorering. Projektet beskriver, at det kan afhjælpe sektorovergange og sikre digital kommunikation på tværs af sektorer.

Kontakt

Faglig konsulent Janne Dyrby

Janne Dyrby

Faglig konsulent
3341 4663