Tildelinger af midler fra Fysioterapipraksisfonden

Se hvem der har modtaget midler fra Fysioterapipraksisfonden.

Tildelinger fra Fysioterapipraksisfonden

Kasper Krommes tildeles 679.200 kr. til forskningsprojektet ”Fastholdelse af unge i sport og fysisk aktivitet -håndtering af vækstsmerter.”

Studiet skal afprøve en behandlingstilgang til børn og unge med vækstsmerter.

Marianne Kongsgaard tildeles 275.000 kr. til et regionalt udviklingsprojekt ”Indsamling af viden om senfølger efter kræft og udarbejdelse af uddannelsestilbud- og materiale.”

Projektet omhandler udvikling af undervisningsmateriale om senfølger ved kræft til gavn for fysioterapeuter og almen praksis.

Cecilie Rud Budtz tildeles 888.250 kr. til forskningsprojektet ”Opkvalificering praksisfysioterapeuters evne til at screene for alvorlige sygdomme -udvikling, evaluering og implementering af en digital kompetenceplatform.”

Projektet skal bestå i en litteraturgennemgang og udvikling af en kompetenceplatform med henblik på at styrke fysioterapeuters kompetencer indenfor screening for alvorlig patologi.

Støtte til videreuddannelse

Bo Lind Albertsen tildeles 144.900 kr. til Master i Kvalitet og Ledelse.

Michael Bo Kjærskov tildeles 14.975 kr. til klinisk vejlederuddannelse.

Michael Langkilde tildeles 14.450 kr. til klinisk vejlederuddannelse.

Mikkel Bek Clausen tildeles 593.232 kr. til forskningsprojekt "Optimized Framework for Delivery of Exercise-interventions in Primary and Secondary Care for Subacromial Pain Syndrome – A Mixed Methods Study."
Studiet skal udvikle rammerne for implementering af evidensbaserede retningslinjer for subakromielt smertesyndrom med inklusion af praksissektoren. 

Søren T. Skou tildeles 203.800 kr. til forskningsprojekt ”Patienter med multimorbiditet i fysioterapipraksis: Fysioterapeuters og patienters oplevelse af behov, behandling og samarbejde – et kvalitativt studie”.
Projektet skal afdække hvordan patienterne forholder sig til fysioterapi og hvordan fysioterapeuterne forholder sig til patienter med multimorbiditet, herunder hvilken behandling der skal til.

Victor Ladegourdie tildeles 503.680 kr. til et regionalt kvalitetsudviklingsprojekt ”Genoptræn|dk i fysioterapipraksis”.
Projektet er en større afprøvning af Genoptræn|dk , herunder digitalisering, dialogværkstøj og digital monitorering. Projektet beskriver, at det kan afhjælpe sektorovergange og sikre digital kommunikation på tværs af sektorer.

Del eller udskriv siden

Kontakt

Faglig konsulent Janne Dyrby

Janne Dyrby

Faglig konsulent
3341 4663