Tildelinger af midler fra Fysioterapipraksisfonden

Se hvem der har modtaget midler fra Fysioterapipraksisfonden.

Tildelinger fra Fysioterapipraksisfonden

Michael Skovdal Rathleff tildeles 694.908 kr. til forskningsprojektet: ”Development of a scalable e-learning intervention to upskill musculoskeletal physiotherapists delivering persen-centred care”.

Målet med projektet er at bruge en teori- og evidensbaseret tilgang til at udvikle en gratis og skalerbar e-læringsplatform, der forbedrer fysioterapeuters evne til at arbejde personcentreret og derved hjælpe mennesker med muskel og ledsmerter.

Charlotte Anker-Petersen tildeles 442.508 kr. til forskningsprojektet: ”JumpSmile-projekt: Sund og glad med gymnastik fra ung til voksen”.

Projektet indsamler viden om skader og risikofaktorer hos gymnaster, så evidensbaserede strategier til forebyggelse af skader kan udvikles og implementeres i praksis.

Bibi D. Heiberg tildeles 770.508 kr. til forskningsprojektet: ”Communication and behavior change in back care”.

Projektet skal undersøge hvordan klinikere leverer struktureret behandling til patienter med lænderyglidelser med særligt fokus på levering af de elementer som retter sig mod at understøtte patienternes egenomsorg.

Chris Djurtoft tildeles 295.050 kr. til forskningsprojektet: ”Personalized Process-based intervention for patients with complex Chronic Musculoskeletal Pain”.

Projektet vil evaluere effektiviteten af en individualiseret, procesbaseret behandling for personer, der lever med komplekse kroniske muskuloskeletale smerter.

Støtte til videreuddannelse

Line Bøje Jørgensen er tildelt 110.000 til en Master i Landskab og Planlægning med valg af linje Naturbaseret terapi og sundhedsfremme.

Susanne Schulz Sørensen tildeles 14.500 kr. til klinisk vejlederuddannelse.

Kasper Krommes tildeles 679.200 kr. til forskningsprojektet ”Fastholdelse af unge i sport og fysisk aktivitet -håndtering af vækstsmerter.”

Studiet skal afprøve en behandlingstilgang til børn og unge med vækstsmerter.

Marianne Kongsgaard tildeles 275.000 kr. til et regionalt udviklingsprojekt ”Indsamling af viden om senfølger efter kræft og udarbejdelse af uddannelsestilbud- og materiale.”

Projektet omhandler udvikling af undervisningsmateriale om senfølger ved kræft til gavn for fysioterapeuter og almen praksis.

Cecilie Rud Budtz tildeles 888.250 kr. til forskningsprojektet ”Opkvalificering praksisfysioterapeuters evne til at screene for alvorlige sygdomme -udvikling, evaluering og implementering af en digital kompetenceplatform.”

Projektet skal bestå i en litteraturgennemgang og udvikling af en kompetenceplatform med henblik på at styrke fysioterapeuters kompetencer indenfor screening for alvorlig patologi.

Støtte til videreuddannelse

Bo Lind Albertsen tildeles 144.900 kr. til Master i Kvalitet og Ledelse.

Michael Bo Kjærskov tildeles 14.975 kr. til klinisk vejlederuddannelse.

Michael Langkilde tildeles 14.450 kr. til klinisk vejlederuddannelse.

Mikkel Bek Clausen tildeles 593.232 kr. til forskningsprojekt "Optimized Framework for Delivery of Exercise-interventions in Primary and Secondary Care for Subacromial Pain Syndrome – A Mixed Methods Study."
Studiet skal udvikle rammerne for implementering af evidensbaserede retningslinjer for subakromielt smertesyndrom med inklusion af praksissektoren. 

Søren T. Skou tildeles 203.800 kr. til forskningsprojekt ”Patienter med multimorbiditet i fysioterapipraksis: Fysioterapeuters og patienters oplevelse af behov, behandling og samarbejde – et kvalitativt studie”.
Projektet skal afdække hvordan patienterne forholder sig til fysioterapi og hvordan fysioterapeuterne forholder sig til patienter med multimorbiditet, herunder hvilken behandling der skal til.

Victor Ladegourdie tildeles 503.680 kr. til et regionalt kvalitetsudviklingsprojekt ”Genoptræn|dk i fysioterapipraksis”.
Projektet er en større afprøvning af Genoptræn|dk , herunder digitalisering, dialogværkstøj og digital monitorering. Projektet beskriver, at det kan afhjælpe sektorovergange og sikre digital kommunikation på tværs af sektorer.

Del eller udskriv siden

Kontakt

Faglig konsulent Janne Dyrby

Janne Dyrby

Faglig konsulent
3341 4663