Målsætning for bestyrelsens arbejde

Læs målsætningen for bestyrelsens arbejde i Danske Fysioterapeuter, Region Sjælland. Senest besluttet af regionsbestyrelsen i maj 2023.

Målsætning for bestyrelsens arbejde

Den primære opgave for regionsbestyrelsen og regionsformanden er at profilere fysioterapi, at udmønte Danske Fysioterapeuters politikker i regionen og søge sundhedspolitisk indflydelse.

Sammen med regionsbestyrelsen skal regionformanden lokalt løse de opgaver Repræsentantskabet har skitseret.

Med udgangspunkt i dette samt i de prioriterede opgaver, som bestyrelsen har besluttet, ser bestyrelsen det som sin vigtigste målsætning at:

  • Være synlige over for medlemmerne, samarbejdspartnere, beslutningstagere og pressen.
  • Understøtte medlemmerne i at være aktive og deltagende i det omkringliggende samfund og søge indflydelse og medbestemmelse med henblik på at fremme og styrke faget i praksis og politisk.
  • Give medlemmerne en god og vigtig fælles oplevelse af fag og forening ved at invitere til både faglige og fagpolitiske arrangementer ex generalforsamling, minifagfestival og andet.
  • Regionsbestyrelsesmedlemmer og regionsformand ser det som en vigtig opgave, at give hinanden gensidig sparring og indsigt, for at kunne agere politisk og aktivt mellem vores møder og for at kunne inspirere og informere vores medlemmer.
  • Vi skal fortælle de gode historier, så medlemmerne bliver bevidste om, at vi er til for dem, og at der er politisk aktivitet på mange niveauer i vores region. Dette gælder både det arbejde regionsbestyrelse og formand laver, men også de aktiviteter medlemmerne er en del af.
  • Vi skal understøtte hinanden i at have fokus på de prioriterede opgaver.
  • Fremme sammenhængen mellem det centrale og det regionale politiske led i Danske Fysioterapeuter.

Hvad vil vi gerne være kendt for?

Danske Fysioterapeuter skal fremstå som en samarbejdspartner, der arbejder fremadrettet, solidt og seriøst. Vi ønsker at fremstå troværdigt og realistisk.

For medlemmerne skal vi fremstå som dem der altid er til stede. Vi er til for medlemmerne. Vi vil arbejde for at varetage deres interesser og for at få udbredt kendskabet til fysioterapeuter og vores muligheder. Fordi vi som faggruppe ser os som en afgørende del af sundhedsvæsenet.

Godkendt den 9. maj 2023