Konstituering af bestyrelsen 2021-2023

Følgende ansvarsområder er vedtaget på regionsbestyrelsesmødet d. 9. maj 2023:

  • AC: Stine
  • Arrangementspuljen: Stine og Rosa
  • TR: Lasse, Malene
  • Arbejdsmiljø: Stine (politisk), Kasper (leder/praksis) og Simone (Medarbejdersiden)
  • Praktiserende: Marjanne (og Nina)
  • Uddannelse /forskning: Stine, Kasper, Lars (og Nina)
  • Hjemmesiden/webkontakt: Stine
  • Facebook: Stine (primær)
  • Næstformandsfunktionen: Rosa
  • Indsupplering til HB ved regionsformandens forfald: Marjanne

Definition af næstformandsfunktionen i Region Sjælland:

Bestyrelsen er enige om at næstformandsfunktionen alene indebærer at tage teten og være primus motor i de aktioner, der skal iværksættes i tilfælde af pludseligt forfald på formandsposten.

Der er ikke honorering afsat til dette.

André Niemeyer, praktiserende fysioterapeut i Maribo, udpeget til at sidde i uddannelsesudvalget for fysioterapeutuddannelsen på Absolon. Valgt til april 2024.