Konstituering af bestyrelsen 2019-2021

Følgende ansvarsområder er vedtaget på regionsbestyrelsesmøde 18-06-2019:

  • AC: Stine
  • Arrangementspuljen: Stine
  • TR: Stine, Malene
  • Arbejdsmiljø: Stine (politisk), Lisbeth Schrøder (leder) og Jacob (AMR)
  • Praktiserende: Marjanne og Kasper
  • Uddannelse /forskning: Stine, Lisbeth Schrøder og observatør for de studerende
  • Hjemmesiden/webkontakt: Stine
  • Facebook: Stine (primær)
  • Næstformandsfunktionen. Rosa

Definition af næstformandsfunktionen i Region Sjælland:

Bestyrelsen er enige om at næstformandsfunktionen alene indebærer at tage teten og være primus motor i de aktioner, der skal iværksættes i tilfælde af pludseligt forfald på formandsposten.

Der er ikke honorering afsat til dette.

André Niemeyer, praktiserende fysioterapeut i Maribo, udpeget til at sidde i uddannelsesudvalget for fysioterapeutuddannelsen på UCSJ. Valgt til april 2020.

Del eller udskriv siden