Konstituering af bestyrelsen 2021-2023

Følgende ansvarsområder er vedtaget på regionsbestyrelsesmødet d. 4. oktober 2021:

  • AC: Stine/Kim
  • Arrangementspuljen: Stine
  • TR: Line, Malene
  • Arbejdsmiljø: Stine (politisk), Lisbeth Schrøder (leder) og Marting og Simone (Medarbejdersiden)
  • Praktiserende: Marjanne og Kasper
  • Uddannelse /forskning: Stine, Kasper, Lisbeth Schrøder og Tobias
  • Hjemmesiden/webkontakt: Stine
  • Facebook: Stine (primær)
  • Næstformandsfunktionen: Rosa

Definition af næstformandsfunktionen i Region Sjælland:

Bestyrelsen er enige om at næstformandsfunktionen alene indebærer at tage teten og være primus motor i de aktioner, der skal iværksættes i tilfælde af pludseligt forfald på formandsposten.

Der er ikke honorering afsat til dette.

André Niemeyer, praktiserende fysioterapeut i Maribo, udpeget til at sidde i uddannelsesudvalget for fysioterapeutuddannelsen på Absolon. Valgt til april 2022.

Del eller udskriv siden