Målsætninger

Regionsbestyrelsen har i samarbejde med hovedbestyrelsen lagt en strategiplan for 2015-17. Se her Region Syddanmarks indsatsområder som de arbejder på at fremme.

Hvad beskæftiger regionsbestyrelsen sig med?

Den primære opgave for regionsbestyrelsen og regionsformanden er at profilere fysioterapi, at udmønte Danske Fysioterapeuters politikker i regionen og søge sundhedspolitisk indflydelse. Sammen med regionsbestyrelsen skal regionformanden lokalt løse de opgaver, som Repræsentantskabet har skitseret:

  • Sundhedspolitik – synlighed
  • Lokal fagpolitisk kontakt
  • Udpegninger til regionale råd og udvalg
  • Koordination af sektorerne og etablering af netværk
  • Regionale faglige arrangementer og temadage
  • Beskæftigelsesfremme
  • Lokal forankring af lønpolitik
  • Rådgivning til medlemmerne
  • Samarbejde med andre organisationer/Sundhedskartellet
  • Kontakt til patientforeninger

Læs mere om regionernes rolle i Danske Fysioterapeuters Love og vedtægter § 19