Generalforsamling

Her finder du referater fra regionsbestyrelsens generalforsamlinger i Region Syddanmark. Der afholdes generalforsamlinger hvert andet år.

Næste generalforsamling i Region Syddanmark bliver i år 2025.

Regionsgeneralforsamlingen er regionens højeste myndighed.

På generalforsamlingen skal følgende punkter som minimum drøftes:

  • Beretning om regionsbestyrelsens arbejde og drøftelse af kommende års aktiviteter
  • Indkomne forslag
  • Fremlæggelse af regnskab
  • Fremlæggelse af budget
  • Valg af regionsbestyrelse og suppleanter

Flere punkter kan tilføjes efter ønske fra regionsbestyrelsesmedlemmerne. Har man forslag, som ønskes drøftet på generalforsamlingen, skal forslagene sendes til regionsbestyrelsen senest den 1. marts.

Referater fra tidligere generalforsamlinger

Referat fra generalforsamling 2023

Referat fra generalforsamling 2019

Referat fra generalforsamling 2017

Referat fra generalforsamling 2015

Referat fra generalforsamling 2010

Referat fra generalforsamling 2009

Referat fra generalforsamling 2008

Referat fra generalforsamling 2007