Borg-15

Borg-15 er en konditest udført på cykel, der bruges til vurdering af kondital.

Kontakt

Dansk Selskab for Fysioterapi