Gross Motor Function Measure

Gross Motor Function Measure (GMFM) er en funktionstest, der måler grov motoriske funktionsændringer hos børn med cerebral parese.