International Consultation on Incontinence Questionnaire – urinary incontinence – Short form (ICIQ-UI-SF)

ICIQ-UI-SF er et spørgeskema, der afdækker hyppighed, omfang, påvirkning af dagligt liv samt type af urininkontinens hos voksne.

Kontakt

Dansk Selskab for Fysioterapi