Kort Muskuloskeletal Funktions Undersøgelsesskema (KMFUS)

Kort Muskuloskeletal Funktions Undersøgelsesskema (KMFUS) er den danske udgave af Short Musculoskeletal Function Assessment questionnaire (SMFA) og er et spørgeskema udviklet til patienter med bevægeapparatbesvær.

Kontakt

Dansk Selskab for Fysioterapi