Lymph-ICF DK

Lymph-ICF DK er et ICF-baseret spørgeskema, der undersøger selvrapporterede funktionsnedsættelser samt aktivitets- og deltagelsesbegrænsninger hos patienter med lymfødem i OE efter behandling for brystkræft.

Kontakt

Dansk Selskab for Fysioterapi