McGill Pain Questionnaire

McGill Pain Questionnaire, MPQ, kan beskrive smertekvalitet- og intensitet.

Kontakt

Dansk Selskab for Fysioterapi