Motor Assessment Scale

Motor Assessment Scale, MAS, anvendes til at vurdere funktionsniveau hos patienter med apopleksi.