Motor Assessment Scale (MAS)

Motor Assessment Scale anvendes til at vurdere funktionsniveau hos patienter med apopleksi.