Movement Assesment Battery for Children 2 (Movement ABC-2)

Formålet med Movement ABC er at identificere og vurdere motoriske vanskeligheder hos børn. MABC består af en tjekliste (MABC Checklist) og en standardiseret test (MABC Test). MABC Test og MABC Checklist kan anvendes hver for sig eller som supplement til hinanden.

Kontakt

Annette Fisker

Faglig konsulent, Dansk Selskab for Fysioterapi
3073 9675