Movement Assesment Battery for Children 2 (Movement ABC-2)

Formålet med Movement ABC-2 er at identificere og vurdere motoriske vanskeligheder hos børn. Movement ABC-2 består af en tjekliste (MABC Checklist) og en standardiseret test (MABC Test). MABC Test og MABC Checklist kan anvendes hver for sig eller som supplement til hinanden.

Kontakt

Dansk Selskab for Fysioterapi