New Mobility Score (NMS)

New Mobility Score, NMS, vurderer gangfunktion hos patienter med hoftenær fraktur, men kan anvendes på andre diagnosegrupper med mobilitetsproblemer.