Numerisk Rangskala

Numerisk Rangskala, NRS, kan bruges til at vurdere patientens smerteniveau.

Kontakt

Dansk Selskab for Fysioterapi