Et livskvalitets spørgeskema til patienter med scapula alata (SA-Q)

SA-Q anvendes af klinikere til at måle livskvalitet hos patienter med Scapula Alata.