Stroke Specific Quality of Life Scale (SS-QOL)

SS-QOL er et selvrapporteret spørgeskema, som belyser helbredsrelateret livskvalitet (Quality of Life) og ændring i livskvalitet hos apopleksipatienter.

Kontakt

Dansk Selskab for Fysioterapi