Verbal Rangskala

Verbal Rangskala, VRS, kan anvendes til måling af smerteintensitet.