Visual Motor Integration (VMI)

VMI bliver bl.a. benyttet til screening af børn for visuelle-motoriske handicap, der kan medføre indlærings-, neuropsykologiske og adfærdsproblemer.

Kontakt

Dansk Selskab for Fysioterapi