Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Basiskontrakten bør forbedres

POSITION // Position er et debatindlæg, og dette er skrevet af Christian Madsen, fysioterapeut, ansat i Falck Healthcare, ordførende TR og medlem i Danske Fysioterapeuters Udvalget For Lønmodtager Overenskomster.
"Jeg ser basiskontrakten som den største fejl for fysioterapeuters lønudvikling siden tjenestemandsreformen i 1969," siger Christian Madsen fysioterapeut, ansat i Falck Healthcare, ordførende TR og medlem i Danske Fysioterapeuters Udvalget For Lønmodtager Overenskomster.

Jeg skimmede basiskontrakten, da den kom frem og kunne se, at den var meget dårligere end den største rigtige overenskomst på det private område: overenskomsten mellem Danske Fysioterapeuter/ergoterapeuter og Falck Danmark. Nu har jeg regnet på, hvor slemt det står til! Jeg må desværre konstatere, at de rettigheder, den beskriver, er katastrofalt dårligere end dem, vi kender fra vores overenskomst mellem Danske Fysioterapeuter/ergoterapeuter og Falck Danmark.

På overenskomsten mellem Danske Fysioterapeuter og Falck er man som lønmodtager sikret 37.416 kr. om måneden. Tallet er summen af mindsteløn, pension, særligt tillæg, betalt frokost og ferietillæg. Ved samme fremgangsmåde sikrer basiskontrakten kun 30.631 kr. per måned. Basiskontrakten er altså hele 22 procent dårligere! Det svarer til, at man arbejder gratis mere end en hel dag hver uge. Danske Fysioterapeuter anbefaler selv, at lønnen udenfor overenskomst skal udgøre 35.592 kr.

Hertil kommer en række fordele ved at have en rigtig overenskomst. Den sikrer f.eks., at twister hurtigt kan finde afklaring i det fagretlige system og giver ret til valg af tillidsrepræsentanter. Den mest markante forskel er værdien af løn på barselsorloven! Her bliver det helt forfærdeligt, når man ser på pensionsindbetalingerne.

På Falck-overenskomsten er minimumslønnen 270.249 kr. under den lønnede barsel, hvorimod minimumsløn under barsel kun udgør 195.438 kr. på basiskontrakten. På Falck-overenskomsten får man 37.057 kr. indbetalt til pension, mens man kun får 9.436 kr. på basiskontrakten. Det er en forskel på vilde 74 procent. Og der er endda flere forskelle end beskrevet her. Ved pensionsalder 40 år efter barsel mangler der ved en fremskrivning med 7 procent om året 413.965 kr. Det tal taler for sig selv.

Jeg vil gerne pointere, at det er aftalen, jeg finder dårlig. Jeg er ikke ude i en direkte kritik af klinikejerne, for jeg ved, at mange fysioterapeuter har fantastiske jobs på klinikker, som har givet dem enten tilsvarende eller, i nogle tilfælde, bedre vilkår end Falck-overenskomsten.

Men jeg forstår ikke, at vi som fagforening, hvis vigtigste opgave må være at sikre gode løn- og arbejdsforhold, kan stå inde for at promovere en aftale, der ikke sikrer ensartede forhold uanset, hvor man arbejder, hvis opgaverne er ens.

Hvorfor er det okay, at nogle skal have så meget dårligere rettigheder end den største overenskomst på det private område? Den største overenskomst på det private, Falck-overenskomsten, burde jo være det benchmark, som man skal matche!

I fremtiden kan basiskontrakten komme til at fungere som et værktøj til at indføre løndumping. F.eks. kan en privat virksomhed byde ind på offentlige opgaver og være yderst konkurrencedygtig på prisen, fordi de med basiskontrakten i hånden kan hævde, at fagforeningen skam står inde for, at der er ordentlige forhold.

Jeg ser basiskontrakten som den største fejl for fysioterapeuters lønudvikling siden tjenestemandsreformen i 1969. Den skal forbedres markant, hvis fysioterapeuter ikke til evig tid skal være lavtlønnede.