Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Ny minister - nye tider?

Leder / Johnny Kuhr byder den nye minister på sundhedsområdet, Bertel Haarder, velkommen med håbet om, at det samtidig varsler nye tider.

Så fik sundhedsområdet ikke overraskende en ny minister. Velkommen til Bertel Haarder, der jo er en garvet mand, til et ministerområde med mange udfordringer. Med den nye minister kom også et opdateret regeringsgrundlag, Viden Vækst Velstand Velfærd, hvor sundhedsområdet spiller en central rolle.

Danmark skal være blandt de 10 lande i verden, hvor man lever længst. Mange gode leveår er både en forudsætning for et godt liv for den enkelte og for samfundets velstand, og der er ingen grund til, at vi danskere ikke skulle kunne leve lige så længe som f.eks. svenskerne og nordmændene. Der skal bygges nye sygehuse, laves en kræftplan III og sættes endnu stærkere skub på at ensarte sygehusbehandlingen med indførelse af resultatmål for bedre patientforløb - for blot at nævne nogle af målene.

Regeringen har også fokus på en styrket forebyggelsesindsats, og der er da også forslag, som trækker i den rigtige retning:

Det nye regeringsgrundlag varsler en ændring på det kommunale område: Den kommunale medfinansiering af sygehusindlæggelser skal hæves fra 10 pct. til ca. 20 pct. På den måde ønsker regeringen at øge incitamentet for, at kommunerne yder en forebyggende indsats. Spørgsmålet er naturligvis, om det er nok til at mindske truslen om langt flere livsstilssygdomme. For eksempel er der kun tale om en hensigtserklæring, når det gælder mere fysisk aktivitet i fritidstilbuddene til børn og unge. Der er også forslag om at hæve afgiften på cigaretter og alkohol, hvilket er positivt, men hvordan forebyggelsesindsatsen skal aktiveres, så ulighed i sundhed mindskes, og hvordan man over for de svageste i samfundet vil sikre sund levevis, er fuldstændigt fraværende i regeringsgrundlaget. Med den nye minister kom også et opdateret regeringsgrundlag, Viden Vækst Velstand Velfærd, hvor sundhedsområdet spiller en central rolle.

I Danske Fysioterapeuter har vi inviteret os selv på besøg hos Bertel Haarder. Vi vil tage dialogen direkte med ministeren og tydeliggøre, hvordan fysioterapeuter kan være med til at løfte udfordringerne på sundhedsområdet. Vi vil minde Bertel Haarder om, at der hverken er rekrutterings- eller frafaldsproblemer på fysioterapeutuddannelserne og at der vil være mere end 15.000 fysioterapeuter i 2020, der står parat til opgaverne i sundhedsvæsenet. Vi vil fortælle ham om det enorme potentiale i fysisk aktivitet som forebyggelse og behandling af sygdomme og de mange muligheder, som det giver samfundet. Og vi vil holde fast i kravet om, at træningsindsatsen i det danske sundhedsvæsen, uanset om det er på sygehusene eller i kommunerne, skal ydes på sundhedsfagligt grundlag. Endelig vil vi endnu engang foreslå, at regeringen arbejder videre med at indføre frit valg af behandler til patienter, der har modtaget en genoptræningsplan. Danske Fysioterapeuter finder, at det vil være naturligt, at patienterne får mulighed for at vælge ikke bare det kommunale tilbud, men også for eksempel tilbud i regi af klinikker for fysioterapi.

Vi ser frem til dialogen og håber, at der ikke bare er tale om en ny minister, men også nye tider.

Johnny Kuhr
Formand for Danske Fysioterapeuter