Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Viden uden gyldighed

LEDER / Det er et betydeligt problem, at uddannelserne på professisonshøjskolerne er "udviklingsbaserede", og ikke forskningsbaserede som universitetsuddannelserne er det.

Fysioterapiuddannelsen, der foregår på en professionshøjskole, er udviklingsbaseret. Uddannelser, der foregår på et universitet, er forskningsbaserede. Det er et problem for fysioterapiuddannelsen, fordi den anerkendte norm for vidensgenerering på sundhedsområdet både nationalt og internationalt er forskningsbasering.

Når nye behandlinger eller ny teknologi skal indføres i sundhedsvæsenet, kræver det – meget rimeligt – dokumenteret effekt og lav risiko for patienterne. Politikerne på Christiansborg opfandt begrebet udviklingsbasering, dengang professionshøjskolerne blev dannet, måske fordi de var bange for at lægge sig ud med universiteterne og deres monopol på forskning. Desværre har det betydelige negative konsekvenser:

Sundhedsvæsenet går i dag glip af væsentlige kvalitetsforbedringer inden for pleje, behandling og genoptræning, fordi viden på professionshøjskolerne ikke udvikles på et forskningsbaseret grundlag.

Og samfundet og patienterne får ikke glæde af de potentielle forskningsmæssige landvindinger, der helt åbenlyst ligger inden for f.eks. fysisk aktivitet som behandling, målrettet rehabilitering og anvendelse af lav- og højteknologi inden for fysioterapeutisk behandling.

Dertil kommer, at professionsbachelorer ikke anerkendes på lige fod med universiteternes egne bachelorer, fordi uddannelsen ikke er forskningsbaseret. Det betyder, som beskrevet i sidste nummer af Fysioterapeuten, at professionsbachelorer skal have et ekstra halvt års uddannelse for overhovedet at få adgang til universiteterne. Det koster penge og tid. Alt sammen betalt af den studerendes egen lomme.

Endelig har det politisk konstruerede begreb om udviklingsbasering vist sig at være helt uden økonomisk styrke. Det så vi klart i november sidste år, hvor pengene fra globaliseringsaftalen skulle fordeles: Her vandt universiteterne en i øvrigt helt ulige kamp. Professionshøjskolerne stod tilbage med kun få midler.

Med grunduddannelserne placeret i professionshøjskolerne uden ret og midler til at forske er det en forudsætning for at udvikle kvaliteten i sundhedsydelserne, at professionshøjskolerne har et godt og tæt samarbejde med universiteterne for at opbygge forskningsbaseret viden og videregående uddannelser inden for vores felt. Derfor skal professionshøjskolerne have substantielt flere midler, så de sammen med universiteterne kan producere ny forskningsbaseret viden inden for de enkelte sundhedsprofessioners fagområder - med gyldighed for sundhedsvæsenet og til gavn for patienterne. Det kræver en kovending i dagens uddannelses- og forskningspolitik for at opnå den nødvendige anerkendelse af, at den viden, der udgår fra professionshøjskolerne, skal have gyldighed for udvikling af sundhedsydelser og sundhedsvæsen.


Johnny Kuhr
Formand for Danske Fysioterapeuter