Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Forskellen mellem liv og død

En donation fra Johnny Kuhr og Danske Fysioterapeuter er blevet brugt til at uddanne zambiske fysioterapeuter og frivillige i palliativ behandling
Dr. Esther Munalula Nkandu fik i april lejlighed til at besøge Johnny Kuhr i hans hjem i Skodsborg og personligt takke for donationen til de zambiske fysioterapeuter.

Dr. Esther Munalula Nkandu, der er formand for den zambiske fysioterapeutforening besøgte i april Danmark for at sige tak til Johnny Kuhr og Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse for en donation på ca. 75.000 kroner.

Pengene, som er blevet brugt på at uddanne zambiske fysioterapeuter og frivillige i palliativ behandling stammer fra en fond, der blevet oprettet i forbindelse med Johnny Kuhrs 50 års fødselsdag i november 2007. I stedet for gaver ønskede Johnny Kuhr sig penge til et projekt i Zambia, og hovedbestyrelsen fordoblede herefter det indkomne beløb.

Zambia blev valgt, fordi landet i forvejen er Danske Fysioterapeuters samarbejdspartner i et twinning-projekt mellem den europæiske og den afrikanske region af fysioterapeuternes verdensorganisation, WCPT.

Et hårdt prøvet land
”Hvis I ikke har været i Zambia, har I ikke set Afrika”, sagde Esther Munalula Nkandu i sit oplæg til hovedbestyrelsen, tydeligvis stolt af sit smukke, men også hårdt prøvede land.

En million af Zambias 12 millioner indbyggere er ramt af enten HIV eller AIDS, heraf 130.000 børn. Selvom en massiv oplysningsindsats over for de unge zambiere har bragt andelen af smittede ned, bliver der stadig født titusindvis af hiv-smittede babyer hvert år, og WHO skønner, at antallet af behandlingskrævende HIV- og AIDS-patienter p.t. er godt 200.000.

I forbindelse med AIDS-epidemien ser fysioterapeuterne patienter, de ikke har set før, fortalte Esther Munalula Nkandu. Eksempelvis yngre mennesker med pareser, der ikke, som fysioterapeuterne ellers er vant til, kan vinde styrke af at træne, men som tværtimod får det dårligere, jo mere de træner.

”Den nye, voksende patientgruppe gav os nogle udfordringer, som vi ikke umiddelbart kunne passe ind i de traditionelle måder at behandle på. Vi måtte vide mere om patologien i HIV og have alle fysioterapeuter tilbage på skolebænken igen”, fortalte hun.

”Palliativ behandling af HIV- og AIDS-patienter er mere end behandling af selve den fysiske smerte og handler om samspillet mellem fysiske, psykosociale og også åndelige problemer. Hvordan håndterer du den smerte, der opstår i hjertet på en person, der er vred på smittebæreren? Eller hos den person, der har ondt i hjertet over at skulle dø og efterlade små børn. Kan du behandle den slags med kortbølge?”, spurgte Esther Munalula Nkandu, der definerede smerte som ”den smerte patienten føler, uanset om vores test viser, der er smerte eller ej”.

”Vi kan ikke bare koncentrere os om det fysiske og sige ’tal med socialrådgiveren’. Når patienten sidder over for os, skal vi kunne have med hele paletten af problemer at gøre. Palliativ behandling handler ikke om døden, men om at leve, indtil man dør, og dø ordentligt”, forklarede hun og understregede, at forebyggende fysioterapi er et af nøglebegreberne i den palliative behandling.

I et land med kun 250 fysioterapeuter til 12 millioner mennesker skulle man mene, at der var rigeligt at tage sig af uden også at skulle bekymre sig om de uhelbredeligt syge, men Esther Munalula Nkandu advarede mod en sådan tankegang: ”Vi ved, hvad vi kan som fysioterapeuter, og vi må ikke gå på kompromis med den professionelle etik”.

Må reproducere sig selv
For donationen fra Johnny Kuhr og Danske Fysioterapeuter har 80 fysioterapeuter deltaget på en workshop om palliativ behandling i forbindelse med årsmødet i den zambiske fysioterapeutforening, og 30 fysioterapeuter fra alle provinser i landet har været på et egentligt kursus. Rekruttering til kurset var ikke noget problem - tværtimod, fortæller Esther Munalula Nkandu: ”Alle ville gerne have været med, for det er jo det her, vi beskæftiger os med i hverdagen”.

Men uanset, om det lykkes at finde penge til at få uddannet samtlige zambiske fysioterapeuter i palliativ behandling, rækker 250 behandlere ikke langt i en situation med 200.000 behandlingskrævende patienter. Fysioterapeuterne er nødt til at reproducere sig selv, forklarede Esther Munalula Nkandu.

”Vi skal helt ud i lokalsamfundet. Hvis vi ikke når ud lokalt, bliver patienterne i sengene, får tryksår og udvikler lungeproblemer. Vi skal forebygge, for der er ikke plads på hospitalerne”. Pengene fra Danske Fysioterapeuter er derfor ikke kun brugt til at uddanne fysioterapeuter, men også 60 lokale frivillige, der har fået instruktion i lungeterapi, mobilisering og forebyggelse af tryksår.

”Jeres støtte har betydet forskellen mellem liv og død”, sagde Esther Munalula Nkandu til hovedbestyrelsen, og Johnny Kuhr kvitterede med at takke hende for det store arbejde med projektet. ”Vi er lykkelige for i det mindste at have kunnet hjælpe økonomisk. Pengene rækker længere i Zambia, end de ville have gjort i Danmark”.