Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Lungefysioterapi ved abdominal- og thoraxkirurgi

LUNGEFYSIOTERAPI / En arbejdsgruppe nedsat af det svenske fysioterapiforbund har udarbejdet retningslinjer for lungefysioterapi ved abdominal- og thoraxkirurgi. De komplette retningslinjer kan downloades fra fysioterapiforbundets hjemmeside.<br/>

Resumé
I snart hundrede år har fysioterapeuter arbejdet på at mindske risikoen for postoperative lungekomplikationer hos patienter, der skal opereres i brystkassen og abdominalregionen. Klinisk erfaring viser, at lungefysioterapi er vigtig, men hvad ved vi i dag om effekten af forskellige former for behandling? Hvilke indsatsområder skal man i første omgang vælge? Forfatterne til denne artikel har udarbejdet retningslinjer for lungefysioterapi til patienter, som gennemgår abdominal- og thoraxkirurgi. Målet med arbejdet med retningslinjerne har været at udrede og sammensætte eksisterende evidens for lungefysioterapeutiske behandlingsmetoder i forbindelse med abdominal- og thoraxkirurgiske indgreb.

Den samlede evidens i kombination med ekspertgruppens kommentarer har ført til anbefalinger for den kliniske behandling. Disse anbefalinger er målrettet fysioterapeuter i den kliniske praksis, som arbejder med abdominal - og thoraxkirurgiske patienter. Sigtet er, at den aktuelle og systematisk indsamlede viden vil bidrage til diskussioner på de forskellige arbejdspladser, og at anbefalingerne for behandling vil blive tilpasset de lokale forhold. Denne artikel sammenfatter retningslinjerne, som er publiceret på fysioterapiforbundets (Legitimerede Sjukgymnasters) hjemmeside under profession.
De kliniske retningslinjer omfatter desuden en komplet referenceliste (1).