Akupunktur kræver grundig uddannelse

Det er ikke nok med et introduktionskursus, når man behandler med akupunktur. Det er behandlingsformen alt for farlig til, siger Bjarne Rittig-Rasmussen fra Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapi.

Der bliver taget alt for let på uddannelsen indenfor akupunktur. Det siger Bjarne Rittig-Rasmussen, fysioterapeut, ph.d. i medicin og bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapi. Han kommenterer en tragisk sag, hvor en patient døde efter behandling med akupunktur i juli måned.

Patienten havde opsøgt en alternativ behandler, som punkterede hans lunger med nålestik i brystkassen. Yderligere tre patienter har indenfor det seneste år fået punkteret lungerne efter akupunkturbehandling og sagerne har fået Styrelsen for Patientsikkerhed til at advare mod akupunktur på brystkassen (thorax).

”Problemet er, at behandlere udøver akupunktur uden at have tilstrækkelig viden om denne behandlingsform,” siger Bjarne Rittig-Rasmussen.

Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapi har siden selskabets start i 2003 gjort kraftigt opmærksom på, at det kræver grundig uddannelse, hvis man vil behandle patienter med akupunktur. Han nævner et grundforløb på 150 timer som absolut minimum.

”Nogle behandlere, også professionelle sundhedsfaglige, herunder fysioterapeuter, tror, at de kan tage et introduktionskursus på en eller to dage, og så er de kompetente til at anvende akupunktur. Det er problematisk, for behandlingen kan være farlig,” siger han.

Færdigheder kræver tid

Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapi udbyder selv en akupunkturuddannelse i flere trin. Første trin er en grunduddannelse, som består af 150 timers konfrontationstimer, hjemmestudier, journalføring og praktik.

Uddannelsen er sammensat, så sikkerheden for patienterne er så høj som muligt, og selskabet har skelet til både England og Sverige for at sikre en høj, faglig standard. Men selv efter godkendelse af det 150 timer lange grundforløb, tillader selskabet kun akupunktur på thorax i meget begrænset form.

Hvis man vil lære at anvende flere punkter, kræver det yderligere overbygning og en række dybdegående kurser. Netop derfor råber Bjarne Rittig-Rasmussen vagt i gevær, når han ser udbuddet af nålekurser, som introducerer flere hundrede akupunkturpunkter på en weekend.

”Fysioterapeuter og andre skal acceptere, at det tager tid at opnå kliniske kompetencer i akupunktur. Man kan ikke bare snuse til et område og tro, at man er velbevandret. Man skal kende sine begrænsninger, og så skal man følge de retningslinjer, der er på området.”

Tina Lambrecht, formand for Danske Fysioterapeuter, bakker Bjarne Rittig-Rasmussen op.

”Som fysioterapeut er det ekstremt vigtigt, at man bevarer den høje standard ved at efterleve autorisationsloven. Den har netop til formål at sikre kvalitet i behandlingen og sørge for patienternes sikkerhed, ved at vi udviser samvittighedsfuldhed og omhu, når vi behandler patienterne.”

Del eller udskriv siden
6 kommentarer
×Skriv en kommentar
 • Bjarne Rittig-Rasmussen

  Alle er vist enige om, at autorisationsloven skal efterleves. Men denne lov er ikke helt klar med hensyn til, hvad "omhu og samvittighedsfuldhed" indeholder i et specifikt fagligt perspektiv. Hvad kræves der eksempelvis af uddannelse for at må behandle med akupunkturnåle?

  Der er ikke andre "officielle" krav end dem, som aktuelt er beskrevet i autorisationsloven. Den 1. januar 2007 blev akupunktur givet fri fra de tidligere regler om, at akupunkturbehandling skulle være superviseret af en læge. Sundhedsstyrelsen ændrede reglerne på baggrund af, at loven skulle afstemmes med reglerne i de fleste andre lande, og at skader ifm akupunktur var sjældne.

  Dansk Selskab for Akupunktur for Fysioterapi (DSAF) har ca. 800 medlemmer og er medlem af IAAPT (International Acupuncture Association Of Physical Therapists). I dette internationale forum samarbejdes der om definering af faglige standarder for akupunktur og dry-needling. Standarder som har fuldt fokus på patientsikkerhed og faglig kvalitet. Lægerne, som vi også samarbejder med, har tilsvarende standarder og internationale organisering.

  DSAFs uddannelse er eksempelvis helt i tråd med vores engelske søsterorganisation AAPT (Acupuncture Association of Chartered Physiotherapists). AAPT repræsenterer den absolut største gruppe af dem, som behandler med akupunktur i England (6000 medlemmer). Førnævnte er eksempler på, at systematisk og struktureret akupunkturuddannelse betaler sig, da det ikke er her skaderne sker. I praksis er resultatet, at ovennævnte selskaber/fagorganisationer sætter niveauet for uddannelse, og dermed indirekte niveauet for omhu og samvittighedsfuldhed.


 • Tina Lambrecht

  Kære Kristian

  Ja, Danske Fysioterapeuter bakker op om anbefalingerne fra Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapi. Beklager, hvis det var uklart.

  Venlig hilsen
  Tina Lambrecht
 • Kristian

  Det virker bare til at formandens kommentar er taget ud af kontekst, hvilket for mig til at stille spørgsmål til validiteten af denne.
  Men det må være op til redaktøren at besvare dette, eller ?
 • Kristian

  Bakker formanden op? I ovenstående citat nævner hun intet om akupunktur, men at man skal “efterleve autorisationsloven”. Jeg antager at samtlige terapeuter mener at man bør gøre det. Og hvis man efter et introkursus er autoriseret til at udøve akupunktur i et hvis omfang, så bakker hun vel også op om dette??
  Det ser vel bare ud til at stregen i sandet ikke er tydelig nok for, hvor meget uddannelse og erfaring der skal til før man må udøve akupunktur!
 • Cecilia Thorsén

  Hej Lena

  Mange tak for de rosende ord.

  Med hensyn til dit ønske om anbefaling af en terapeut, så henviser Danske Fysioterapeuter ikke til konkrete fysioterapeuter. Du kan dog med fordel søge oplysninger om fysioterapeuter på Sundhedsstyrelsens hjemmeside sundhed.dk og på hjemmesiden www.krop-fysik.dk/find-din-fysioterapeut

  Med venlig hilsen

  Cecilia L. Thorsén
  Marketing- og kommunikationskonsulent
  Danske Fysioterapeuter
 • Lena Folkmann

  Tak!!!

  Dejligt at der kommer fokus på det!
  som en sidebemærkning.. kan I anbefale en god terapeut i Odense?
Indsend kommentar