NSAID – både fordele og ulemper

Der er ingen enkle svar på spørgsmålet om mulige fordele og ulemper ved at indtage det antiinflammatoriske lægemiddel NSAID i forbindelse med genoptræning, fortæller professor Michael Kjær. Ved akutte skader skal man undgå NSAID de første dage. For ældre og mennesker med inflammatoriske lidelser kan NSAID-indtag have god mening.

Der er i de senere år publiceret en række modstridende studier om brug af NSAID i forhold til vævsheling og træningseffekt på muskler og bindevæv. Men hvad ved vi om fordele og ulemper ved NSAID og præparatets betydning for genoptræning?

"Der kommer hele tiden nye studier, der viser, at der ikke findes et enkelt svar. Når det handler om vævsheling, er der ingen studier, der har vist, at indtag af NSAID ("Non Steroidal Anti-Inflammatory Drug) har fremmet vævsheling i hverken muskler eller bindevæv”, forklarer professor Michael Kjær fra Institut for Idrætsmedicin på Bispebjerg Hospital/ Københavns Universitet. Han er oplægsholder på Danske Fysioterapeuters kursus i farmakologi for fysioterapeuter i november i år og har gennemført flere forskningsstudier af effekten af NSAID på inflammation, muskeltilvækst og vævsheling.

I forbindelse med en akut skade opstår der en inflammation i vævet, som har betydning for, at den naturlige vævsheling sættes i gang. Hvis man blokerer inflammationen i denne tidlige fase, er der risiko for at få en dårligere heling.

”Men når der først er gået nogle dage og patienten stadig har ondt og svært ved at træne igennem, kan det være en fordel at dæmpe inflammationen med NSAID eller med Paracetamol, så patienten kan komme i gang med at træne igennem”, siger Michael Kjær.

Inflammation efter træning

”At tage antiinflammatoriske præparater for et forebygge træningsømhed er ikke en god ide”, fortæller Michael Kjær.  

Den naturlige inflammation, der kommer efter træning, kickstarter den muskelopbyggende proces efter et træningspas, og hvis man dæmper inflammationen, får man ikke det træningsudbytte, man ellers ville få.

Ældre, artrose og inflammatoriske lidelser

Det inflammatoriske niveau i blodet er højere hos ældre sammenlignet med yngre. Denne kroniske tilstand af inflammation kan ifølge Michael Kjær med fordel dæmpes i forbindelse med træning.

”Ældre, der har indtaget anti-inflammatorisk præparater i forbindelse med træningsinterventioner, har vist sig at få større muskeltilvækst. Vi har undersøgt det inflammatoriske niveau hos en gruppe ældre geriatriske, indlagte patienter på 85 år og fandt, at hvis inflammation lå over et givent niveau, fik de mindre fremgang i træningen og det tyder på, at det kan være ganske fornuftigt at dæmpe inflammationen i forbindelse med genoptræningen”, siger Michael Kjær.

Ud over ældre har mennesker med inflammatoriske gigtlidelser også et konstant forhøjet inflammatorisk niveau i blodet og her kan det også ifølge Michael Kjær være en fordel at sænke niveauet, så de kan komme til at træne og dermed styrke muskler og bindevæv. Det gælder fx patienter med reumatoid artrit og Mb Bechterew.

Når det handler om artrose, er det en afvejning. Der er ikke umiddelbart studier, der har vist, at det gjorde en forskel på muskeltilvækst efter træningen, at patienterne dæmpede inflammationen, og der er en sammenlignelig effekt af træningen ved indtagelse af paracetamol, der ikke har de samme bivirkninger som NSAID.

”Men det kan være fornuftigt at dæmpe smerterne, så patienterne kan træne og dermed få den gunstige effekt af styrketræningen på smerterne”, siger Michael Kjær.

Budskab

”Budskabet er, at i forbindelse med akutte skader skal en evt. antiinflammatorisk medicinsk behandling først påbegyndes efter nogle dage. Hos ældre og mennesker med inflammatoriske lidelser, der har et kronisk forhøjet inflammatorisk niveau i blodet, kan det have god mening at indtage antiinflammatoriske præparater for at sikre træningsinduceret tilvækst i muskler og led. Og så dur det ikke at forebygge træningsømhed med NSAID, da gevinsten ved at træne så udebliver”, siger Michael Kjær.

Del eller udskriv siden
2 kommentarer
×Skriv en kommentar
  • Vibeke Pilmark

    Kære Stine Bregenhøj
    Tak for dine spørgsmål til interviewet med professor Michael Kjær på fysio.dk. En uddybning af emnet er desværre udenfor rammerne for dette interview. Emnets kompleksitet er blandt andet baggrunden for, at Danske Fysioterapeuter og nogle af de faglige selskaber udbyder efteruddannelse på området, og at Fysioterapeuten i det kommende nummer har taget emnet op i to længere artikler. Med venlig hilsen Vibeke Pilmark, faglig redaktør, Danske Fysioterapeuter.
  • Ane Kristine Bregenhøj

    Hvordan skal medicinen tages? Som taplet eller creme? Er der lavet studier som sammenligner effekten? Eller hvordan ringe vaskulære forhold påvirker effekten. Mvh Stine Bregenhøj
Indsend kommentar