Rekreationsfonden afvikles

Bestyrelsen for Rekreationsfonden har på sit seneste møde truffet beslutning om at afvikle fonden over en periode på seks år.

Danske Fysioterapeuters Rekreationsfond blev stiftet i 1953 ved en sammenlægning af tidligere legater. Fondens formål er at yde støtte til fysioterapeuter, der er sygdomsramte og har brug for rekreation, eller fysioterapeuter, der i øvrigt er trængende. Fondens samlede kapital er aktuelt på 850.000 kr. Fonden kan jf. sine bestemmelser årligt uddele beløb svarende til renteindtægterne af den samlede kapital.

Fonden ledes af en bestyrelse valgt af Danske Fysioterapeuters repræsentantskab. Denne har gennem en længere periode måttet erkende, at mulighederne for at uddele midler er stærkt begrænsede af bestemmelsen om kun at uddele svarende til renteindtægterne. Renten er aktuelt så lav, at der reelt stort set ikke er penge at dele ud af.

Bestyrelsen besluttede derfor at anmode Civilstyrelsen om at få lov til at også at uddele fra formuen. Civilstyrelsen er den institution i Danmark som overvåger, at fonde forvaltes i henhold til deres bestemmelser. Herfra var svaret klart, at fondens bestemmelser skal følges, og eneste anden mulighed er at nedlægge fonden over en periode på 6 år. Det har bestyrelsen nu besluttet.

Den afledte konsekvens af beslutningen er, at der årligt skal uddeles ca. 150.000 kr., og bestyrelsen har derfor besluttet, at det de sidste seks år skal være muligt at søge fonden to gange om året.

Der søges ved udfyldelse af ansøgningsformular, som findes her

Uddelingen foretages på baggrund af en konkret individuel vurdering af den enkeltes behov og økonomiske situation.

Læs mere om Rekreationsfonden og find ansøgningsformular

Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar