Urininkontinens og lændesmerter følges ad

Et nyt canadisk studie viser, at mænd og kvinder med urininkontinens har dobbelt så stor risiko for også at have lænderygbesvær. Forskerne anbefaler, at man tager højde for dette i undersøgelsen af patienterne.
Både mænd og kvinder, der lider af urininkontinens, har højest sandsynligt også lænderygbesvær. Det viser en ny canadisk undersøgelse fra Physical Therapy (foto Istock).

En canadisk befolkningsundersøgelse har tidligere påvist, at kvinder ofte både lider af urininkontinens og lænderygbesvær, men det har ikke været undersøgt, hvordan det forholder sig hos mænd.

Nu har forskere i en ny undersøgelse af data fra befolkningsundersøgelsen (Statistics Canada, Canadian Community Health Survey) fra 2011-2012 set på, om der var en statistisk sammenhæng mellem forekomst af diagnosticeret urininkontinens og lænderygbesvær hos mænd.

125.645 mænd og kvinder indgik i undersøgelsen. 1,05 procent af mændene og 2,5 procent af kvinderne var diagnosticeret med både inkontinens og lænderygbesvær. Det overraskede forskerne, at sandsynligheden for at lide af begge dele var næsten lige så stor hos mændene.

Øget risiko for overvægtige, rygere og ældre

Voksne med urininkontinens havde mere end to gange så stor risiko for at have lænderygbesvær sammenlignet med dem, der ikke var inkontinente. Incidensen var højest hos overvægtige, rygere/tidligere rygere og de ældste i undersøgelsen.

Der er ifølge forskerne grund til at antage, at den høje hyppighed af kombinationen af lænderygbesvær og inkontinens i undersøgelsen gælder for befolkningen som helhed.

Husk at screene for begge dele

På grund af studiets design er det ikke muligt at udlede, om inkontinens og lænderygbesvær skyldes en given, fælles udløsende dysfunktion, eller om der er forskellige årsager til at udvikle hhv. lænderygbesvær og inkontinens.

Da voksne med urininkontinens har mere en dobbelt så stor risiko for også at lide af lænderygbesvær, er det ifølge forskerne vigtigt, at man i sundhedsvæsenet forstår den tætte sammenhæng mellem lænderygbesvær og urininkontinens og husker at screene patienterne for begge dele, når de møder i klinikken.

Læs mere om undersøgelsen publiceret i Physical Therapy, april 2017

Del eller udskriv siden
1 kommentarer
×Skriv en kommentar
  • Birte Lissen Grete Carstensen

    Jeg har i min tid oplevet at det kunne hænge sammen med ændret hoftebevægelse. Der skulle være en refleksafhængighed. Nedsat hoftebevægelighed kan også være årsag til lændesmerter, så måske var det også en ide at undersøge om en bedret hoftebevægelighed har indflydelse på urininkontinensen. Birte Carstensen
Indsend kommentar