15 anbefalinger til at styrke psykiatrien

Bedre data, mere sammenhæng, øget kvalitet og mere fokus på børn og unge. Der er gode takter i delrapporten om styringen i psykiatrien, men anbefalingerne mangler det nødvendige økonomiske grundlag.
Foto: iStock

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Danske Regioner, KL, Finansministeriet samt Sundheds- og Ældreministeriet har netop udgivet sin første delrapport om styringen i psykiatrien. Arbejdsgruppen har 15 anbefalinger til, hvordan styringen kan forbedres i psykiatrien.

Danske Fysioterapeuters formand Tina Lambrecht er enig i, at der er behov for at udvikle styringen i psykiatrien, men hun kritiserer præmissen om, at arbejdsgruppens anbefalinger ikke må koste penge:

”Personalet i psykiatrien knokler hver dag for at hjælpe det stigende antal patienter, der kommer ind ad døren. Det stigende antal psykiatriske patienter lægger et enormt pres, som ikke kun kan løses gennem bedre styring. Der er behov for, at anbefalingerne suppleres med økonomiske ressourcer”.

Tina Lambrecht mener samtidig, at fysioterapi i højere grad skal tænkes ind i den psykiatriske behandling.

”Selvom delrapporten peger den rigtige vej, er der alt for lidt fokus på, hvordan fysioterapi kan bidrage til at øge kvaliteten i behandlingen af mennesker med psykiske lidelser. Der ligger eksempelvis et stort potentiale i, at inddrage fysioterapeuter i arbejdet med nedbringelse af tvang. ”

Arbejdsgruppens anbefalinger skal blandt andet bidrage til regeringens arbejde med at udarbejde en samlet plan for psykiatrien. Den anden delrapport udgives i løbet af foråret.

 

Del eller udskriv artiklen
1 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
  • Ruben F. Bredholt

    Fine anbefalinger, som sætter fokus på centrale styringsmekanismer i psykiatrien. Man kunne dog ønske at de psykiatriske genoptræningsplaner blev adresseret mere specifikt.
    Det kommer forhåbentlig med i næste delrapport.
Indsend kommentar