22 kvinder i samme båd

To fysioterapeuter har det sidste halvandet år stået for træningen af en gruppe kvinder efter brystkræftoperation. Målet var deltagelse i en international dragebådsfestival i Firenze. På lørdag padler de sammen med 3000 andre fra 17 forskellige lande.
På lørdag padler 22 danske kvinder ned ad Arno-floden i Firenze. På kajen står deres to fysioterapeuter og hepper. Anledningen er den internationale dragebådsfestival for brystkræftoverlevere.

Siden foråret 2017 har 22 kvinder trænet flere gange om ugen. Fælles for dem er, at de alle haft brystkræft og har ønsket at træne sammen med andre ligesindede i dragebåd.

Ud over at træne styrke og kondition har de lært at padle i dragebåd af Flemming Simonsen, der er træner i Københavns Roklub. Fysioterapeuterne Kira Bloomquist og Marianne Sonnichsen har stået for den fysiske træning, der er nøje tilpasset kvinder, der har været igennem en brystkræftoperation.

Det hele kulminerer på lørdag, hvor kvinderne deltager i en international dragebådsfestival i Firenze. Sammen med cirka 3.000 kvinder og mænd, der har været igennem en behandling for brystkræft, fra 17 forskellige lande fra hele verden, skal de padle op af Arno-floden.

Eventen, der oprindeligt stammer fra Canada, afholdes for første gang i Europa, og det er også første gang, at et dansk hold deltager.

Kira Bloomquist og Marianne Sonnichsen håber, at den danske deltagelse i dragebådsfestivalen kan inspirere andre i Danmark til at etablere tilsvarende hold for kvinder og mænd, der har været igennem en brystkræftforløb eller har haft forstadier til brystkræft og derfor har gennemgået en operation.

Tre ildsjæle – to fysioterapeuter og en rotræner

Kira Bloomquist har i mange år kendt til dragebådstræning som et træningsfællesskab for brystkræftoverlevere. Et af de første studier, som undersøgte, om hård fysisk træning af overkroppen var sikkert i forhold til udviklingen af lymfødem, blev gennemført i 1997 med dragebådstræning.

Sammen med fysioterapeut Marianne Sonnichsen, der i mange år har arbejdet inden for feltet, besluttede hun at samle en gruppe, der havde gennemført en brystkræftoperation, og som havde lyst til at deltage i dragebådsfestivalen i Firenze.

De 22 kvinder har sammen med Marianne Sonnichsen og Kira Bloomquist stiftet foreningen Danish Dragon Abreast. Foreningen har blandt andet til formål at bidrage til at eliminere usikkerheden om træning af overkroppen i forbindelse med behandling for brystkræft og at sprede et positivt budskab om træningsfælleskaber.

Arbejdet med at organisere og stå for træningen har været stort og er på frivillig basis, men hele holdet har været meget aktive og involveret i at få projektet til at lykkes. Men Kira Bloomquist og Marianne Sonnichsen og rotræneren Flemming Simonsen brænder for sagen, og det har været drivkraften.

Fotograf Nina Christoffersen har optaget kvinderne i Københavns Havn:

Hvorfor dragebåd?

Der er noget unikt ved at træne i dragebåd, som man ikke nødvendigvis finder i andre sportsgrene, fortæller Marianne Sonnichsen.

”At være 22 om i fællesskab og i samme takt at drive en båd fremad, har en stor symbolsk værdi. Når vi sejler under broerne i Københavns Havn til lyden af trommerne og hører padlerne i vandet, giver det en fantastisk opløftende effekt”, siger hun.

Med en samhørighed i timingen kommer båden frem alligevel, også selvom en af kvinderne måske ikke har kræfter til at padle hele tiden og har brug for et hvil undervejs. Det er ifølge Marianne Sonnichsen forklaringen på, at de fleste kan være med.

I et interview i Dansk Brystkræft Organisations medlemsblad fortæller kvinderne, at træningen giver dem overskud, de er mindre trætte og har færre smerter. Endvidere har ingen af kvinderne på trods af den intensive træning fået lymfødem relateret til træningen eller oplevet forværring af en eksisterende lymfødem.

Ud over træningen på vand har kvinderne selv trænet to gange om ugen. En gang om ugen har kvinderne desuden trænet med Kira Bloomquist og Marianne Sonnichsen. De to fysioterapeuter har de lagt vægt på at træne kvindernes styrke og kondition og har haft speciel fokus på skulderens bevægelighed, styrke og stabilitet.

Fysioterapeuter har så meget at komme med

Marianne Sonnichsen vil på baggrund af sine erfaringer med Danish Dragon Abreast gerne slå et slag for fysioterapeuters rolle som frivillige. En sag som hun også promoverer i sin undervisning af fysioterapeutstuderende på professionshøjskolen Metropol i København.

”Vi har så meget at komme med som fysioterapeuter. Vi er gode til at lede grupper og organisere. Og så har vi bare så meget af give, som kan bruges i arbejdet som frivillig”, siger Marianne Sonnichsen.

Fysio.dk ønsker kvinderne held og lykke med sejladsen i Firenze.

Del eller udskriv artiklen
0 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar