Danske Fysioterapeuter ønsker eftersyn af genoptræningsplaner

Lovforslaget om frit valg til genoptræning gør det endnu mere vitalt, at genoptræningsplanerne har det rette indhold og den rette kvalitet. Danske Fysioterapeuter foreslår derfor, sammen med en række andre organisationer, at der gennemføres et serviceeftersyn.
Genoptræningsplanerne er ikke altid udfyldt med tilstrækkelig kvalitet eller med det rette indhold. Derfor er Danske Fysioterapeuter gået sammen med Danske Handicap­organisationer, Ergoterapeutforeningen, Ældre Sagen samt Kost og Ernærings­forbundet i en fælles henvendelse til Folketinget. Foto: iStock.

Genoptræningsplaner er centrale for indholdet i og kvaliteten af den genoptræning, som patienterne bliver tilbudt. Det gælder ikke mindst, når patienter med en genoptræningsplan får ret til frit at vælge mellem udbydere af genoptræning, hvis altså ikke kommunen kan iværksætte et tilbud inden for syv dage.

Det vil være konsekvensen af et lovforslag om frit valg til genoptræning, som aktuelt behandles i Folketinget og som forventes at træde i kraft 1. juli 2018.

Ikke altid gode nok

Selvom genoptræningsplanerne allerede i dag er centrale, har de ikke altid det rette indhold eller er udfyldt med tilstrækkelig kvalitet.

Derfor er Danske Fysioterapeuter gået sammen med Danske Handicap­organisationer, Ergoterapeutforeningen, Ældre Sagen samt Kost og Ernærings­forbundet i en fælles henvendelse til Folketinget.

I foreningens brev til Folketingets Sundheds- og ældreudvalg opfordrer vi medlemmerne af udvalget til at sikre, at lovforslaget om frit valg til genoptræning suppleres med et service­eftersyn af genoptræningsplanerne.

Vi foreslår, at et sådan eftersyn blandt andet skal se nærmere på:

 • Om alle dem, der har brug for en genoptræningsplan får en?
 • I hvilket omfang patienterne bliver inddraget i udformningen af planerne?
 • Hvordan patienterne oplever planerne og deres indhold?
 • Hvor mange genoptræningsplaner der indeholder en relevant tidsfrist?
 • Hvordan dialogen mellem regioner og kommuner er i dag og hvordan den kan løftes?

Minister afviser

Sundheds- og ældreudvalget har bedt sundhedsminister Ellen Trane Nørby om at tage stilling til forslaget om et serviceeftersyn.

Desværre afviser ministeren ideen. For det første, fordi hun allerede er i dialog med Danske Regioner om sygehusenes forpligtelser i forhold til genoptræningsplanerne. For det andet, fordi hun forventer, at lovforslaget om frit valg til genoptræning vil betyde at både patienter, kommuner og regioner vil være endnu mere opmærksomme på indholdet i genoptræningsplanerne.

Alligevel har sundhedsministeren valgt at skrive til Danske Regioner for at understrege over for dem, at de skal levere genoptræningsplaner, som lever op til de gældende regler.

Vi følger op

Danske Fysioterapeuter vil følge implementeringen af det frie valg til genoptræning nøje. I den forbindelse vil vi blandt andet se nærmere på, hvordan vores medlemmer oplever genoptræningsplanerne. Både de medlemmer, som er med til at udforme dem på landets hospitaler og de medlemmer, der står som modtagere af planerne i den kommunale genoptræning.

Hvis du allerede nu ønsker at dele dine erfaringer med genoptræningsplanerne, er du velkommen til at skrive til Danske Fysioterapeuters politiske konsulent på området, René Andreasen på ra@fysio.dk.

Se vores fælles henvendelse til Sundheds- og ældreudvalget (pdf)

Se sundhedsministerens svar på forslaget om et serviceeftersyn (pfd)

Del eller udskriv artiklen
8 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
 • Kristian Skadhauge

  Det er klart hvis der mangler restriktioner ifht patient sikkerhed - så er det et problem.

  Om der kommer operationsbeskrivelse med på standard operationer - standard forløb -tænker jeg er et mindre "problem".

  Hos os lokalt har vi fået det uofficielle ansvar for at lave og vurdere GOP behovet - og her kan vi også lave specialiseret GOP.

  Problemet heri kan være at der ikke eksisterer nogen overordnet national retningslinje pr diagnose. Så det bliver til tider i min bog lidt tilfældigt hvem der havner hvor.

  Her tænker jeg Danske Fysioterapeuter og SST bør overveje og sætte sig sammen - Da der er store variationer lokalt og nationalt, hvad den enkelte patient får tilbudt afhængig af diagnose.


 • Lars Lejbølle

  Jeg er helt enige i at det er relevant, at vi sikrer at alle patienter får vurderet deres genoptræningsbehov, og at de ved behov får en genoptræningsplan til det rigtige niveau. Og det er faktisk noget vi også arbejder med lokalt i regi af sundhedsaftalerne mellem region og kommuner her i Region Nordjylland. På neurorehabiliteringsområdet har vi en samarbejdsaftale mellem region og kommuner, hvor kommunerne på et tidligt tidspunkt inviteres ind på sygehuset (både på regionsfunktionsniveau og hovedfunktionsniveau) i forhold til sammen med patienterne og de pårørende at planlægge en udskrivelse i god tid sammen. Vi lavede sidste år en audit på genoptræningsplaner fra Regionsfunktionsniveauet (og det var fagfolk fra både kommuner og region, som sammen lavede den), hvor vi kiggede på kvaliteten af genoptræningsplanen, og om den havde ramt det rigtige niveau - i 9 ud af 10 tilfælde var dette tilfældet. Vi brugte audit til at følge op på kvaliteten af vores samarbejde og kommunikation, så nu glæder vi os til at se, om det er blevet bedre ved næste audit. Blot for at fortælle, at det er noget som vi arbejder med lokalt.
  Der foregår desuden aktuelt et nationalt projekt på neurorehabiliteringsområdet, hvor de 5 regioner samarbejder om at øge kvaliteten af genoptræningsplaner med specielt fokus på den lægefaglige del. Så lidt sker der.
  Go' pinse
 • Lillian Hansen

  I forhold til mit indlæg om indberetning af 3 utilsigtet hændelser på baggrund af mangelfulde oplysninger i genoptræningsplanerne var alle disse 3 genoptræningsplaner alene udarbejdet af læger. Min erfaring er at de bedste genoptræningsplaner fås når læger og terapeuter arbejder ud fra de er hinandens forudsætning og jeg har erfaring for det sker flere steder til gavn for borgeren.
 • Jens Gramstrup Olesen

  Jeg er nødt til at fremhæve at fysioterapeuter og ergoterapeuter ingen juridiske forudsætninger har for at skelne imellem hvem som skal have en alm gop, en specialiseret gop og en specialiserert gop. Dette er reelt sagsbehandler arbejder som sygehus terapeuter ikke har erfaring med.

  Det betyder at der er ingen som varetager patienternes juridiske rettigheder ift gop på sygehusene - det er faktisk en skandale - uanset hvad kommunernes terapeuter mener om kvaliteten af de skrevne gop er. Ansvaret for mangelfulde udfyldte gop er i øvrigt ALTID lægens - aldrig terapeuternes.

  Uanset betyder ovenstående at der ingen uvildige instanser er der varetager patienternes lovgivningsmæssige tarv. Eller kontroller og kvalitetssikrer den reelle udførsel af gop arbejdet.
 • Lillian Hansen

  Vi oplevere at vi især fra et sygehus mangler grundlæggende oplysninger som er nødvendige for vores faglige indsats. Det er oplysninger som operationsdato og restriktioner. Jeg har pt. lavet 3 utilsigtet hændelser og har fået tilbagemelding fra Patientsikkerhed at genoptræningsplanerne ikke var fyldestgørende. Så der er et system til at kvalitetssikre, når det ikke er i orden så hvorfor bruge flere ressourcer på dette. Til sidst vil jeg sige at de fleste genoptræningsplaner som modtaget i min kommune fagligt er i orden.
 • Jens Olesen

  En auditordning hvor nogle erfarne fysioterapeuter og ikke fagligt uindsigtsfulde djøfere auditerer indsatsen på alle GOP typer synes oplagt.
 • Kristian Skadhauge

  Enig med dig Jens.

  Det må være vigtigere at finde ud af hvorvidt specialiseret GOP vs almen GOP er to forskellige ting eller en og samme ting.

  I min verden er det 2 forskellige ting - men det ikke noget vi diskuterer ej heller italesætter ifht diverse diagnoser. Min oplevelse er at lægerne ikke kender den konkrete forskel og gider ikke bruge tid på at diskuterer disse forskellige med hver enkelt terapeut.

  Og ja jeg klar over der er kommet et 3 niveau - inden for GOP verdenen - spørgsmålet er om vi har gjort det endnu sværer for vores samarbejdspartnerer at navigerer i.(incl os selv)

  Indholdet i en GOP kan og vil variere meget fra afsender til afsender og min erfaring siger mig at indholdet er langt overdrevet og overvurderet ifht virkeligheden - uanset hvad udfører alle fysser en "grundig* anamnese og funktionsundersøgelse inden første patient tilsyn. Så måske GOP indholdet er "overvurderet" i den virkelige verden - når alt kommer til alt.
 • Jens Gramstrup Olesen

  Det mest relevante spørgsmål er formentlig hvorvidt alle får den rigtige type GOP samt hvem der kvalitetsikrer udførslen af GOP arbejdet uanset type.
Indsend kommentar