Danske Fysioterapeuter ønsker eftersyn af genoptræningsplaner

Lovforslaget om frit valg til genoptræning gør det endnu mere vitalt, at genoptræningsplanerne har det rette indhold og den rette kvalitet. Danske Fysioterapeuter foreslår derfor, sammen med en række andre organisationer, at der gennemføres et serviceeftersyn.
Genoptræningsplanerne er ikke altid udfyldt med tilstrækkelig kvalitet eller med det rette indhold. Derfor er Danske Fysioterapeuter gået sammen med Danske Handicap­organisationer, Ergoterapeutforeningen, Ældre Sagen samt Kost og Ernærings­forbundet i en fælles henvendelse til Folketinget. Foto: iStock.

Genoptræningsplaner er centrale for indholdet i og kvaliteten af den genoptræning, som patienterne bliver tilbudt. Det gælder ikke mindst, når patienter med en genoptræningsplan får ret til frit at vælge mellem udbydere af genoptræning, hvis altså ikke kommunen kan iværksætte et tilbud inden for syv dage.

Det vil være konsekvensen af et lovforslag om frit valg til genoptræning, som aktuelt behandles i Folketinget og som forventes at træde i kraft 1. juli 2018.

Ikke altid gode nok

Selvom genoptræningsplanerne allerede i dag er centrale, har de ikke altid det rette indhold eller er udfyldt med tilstrækkelig kvalitet.

Derfor er Danske Fysioterapeuter gået sammen med Danske Handicap­organisationer, Ergoterapeutforeningen, Ældre Sagen samt Kost og Ernærings­forbundet i en fælles henvendelse til Folketinget.

I foreningens brev til Folketingets Sundheds- og ældreudvalg opfordrer vi medlemmerne af udvalget til at sikre, at lovforslaget om frit valg til genoptræning suppleres med et service­eftersyn af genoptræningsplanerne.

Vi foreslår, at et sådan eftersyn blandt andet skal se nærmere på:

  • Om alle dem, der har brug for en genoptræningsplan får en?
  • I hvilket omfang patienterne bliver inddraget i udformningen af planerne?
  • Hvordan patienterne oplever planerne og deres indhold?
  • Hvor mange genoptræningsplaner der indeholder en relevant tidsfrist?
  • Hvordan dialogen mellem regioner og kommuner er i dag og hvordan den kan løftes?

Minister afviser

Sundheds- og ældreudvalget har bedt sundhedsminister Ellen Trane Nørby om at tage stilling til forslaget om et serviceeftersyn.

Desværre afviser ministeren ideen. For det første, fordi hun allerede er i dialog med Danske Regioner om sygehusenes forpligtelser i forhold til genoptræningsplanerne. For det andet, fordi hun forventer, at lovforslaget om frit valg til genoptræning vil betyde at både patienter, kommuner og regioner vil være endnu mere opmærksomme på indholdet i genoptræningsplanerne.

Alligevel har sundhedsministeren valgt at skrive til Danske Regioner for at understrege over for dem, at de skal levere genoptræningsplaner, som lever op til de gældende regler.

Vi følger op

Danske Fysioterapeuter vil følge implementeringen af det frie valg til genoptræning nøje. I den forbindelse vil vi blandt andet se nærmere på, hvordan vores medlemmer oplever genoptræningsplanerne. Både de medlemmer, som er med til at udforme dem på landets hospitaler og de medlemmer, der står som modtagere af planerne i den kommunale genoptræning.

Hvis du allerede nu ønsker at dele dine erfaringer med genoptræningsplanerne, er du velkommen til at skrive til Danske Fysioterapeuters politiske konsulent på området, René Andreasen på ra@fysio.dk.

Se vores fælles henvendelse til Sundheds- og ældreudvalget (pdf)

Se sundhedsministerens svar på forslaget om et serviceeftersyn (pfd)