De mindste behandlingssteder fritages for gebyr

Efter pres fra blandt andre Danske Fysioterapeuter fritages de allermindste behandlingssteder nu for gebyret for risikobaseret tilsyn. Fritaget bliver også fysioterapeuter, der arbejder frivilligt eller som behandler venner og familie i hjemmet. Gebyrstrukturen tager dog stadig ikke tilstrækkeligt hensyn til indlejere på fysioterapi-klinikker.
Foto: iStock

Danske Fysioterapeuter har reageret på, at gebyrer for risikobaseret tilsyn rammer bibeskæftigede, små behandlingssteder og frivilligt arbejde urimeligt hårdt.

Nu foreslår regeringen med et lovforslag at ændre gebyrordningen således, at behandlingssteder med omsætning under 25.000 kr. fritages fra gebyret og behandlingssteder med omsætning under 50.000 skal betale et reduceret gebyr. Derudover fritages frivilligt ulønnet arbejde samt behandling af venner og familie i hjemmet uden modydelse.

”Det er glædeligt, at man fra politisk hold har taget vores bekymringer alvorligt. Bagatelgrænsen gør, at bibeskæftigede med lille omsætning kan fortsætte som før, de frivillige påduttes ikke urimelige gebyrer og det reducerede gebyr er en kærkommen lettelse for de allermindste behandlingssteder. Vi havde gerne set højere bagatelgrænser, men selvom vi kunne have ønsket mere, er det en fornuftig justering af gebyrordningen og en lille sejr for os”, siger formand for Danske Fysioterapeuter, Tina Lambrecht.

Klinikker med indlejere rammes stadig urimeligt hårdt

Trods gode takter i de foreslåede ændringer til gebyrstrukturen udestår en væsentlig problematik stadig. Det handler om, at klinikker med indlejere skal betale et gebyr for hver indlejer, mens klinikker med ansatte kan nøjes med et gebyr.

Det rammer fysioterapeuter hårdt fordi en betydelig del af den fysioterapeutiske praksissektor er organiseret med flere selvstændige indlejere, der samarbejder på samme behandlingssted. Denne udfordring kunne imødekommes ved at pålægge behandlingsstedet gebyret frem for at pålægge det hver selvstændigt autoriseret behandler.

”Der er skabt en gebyr-model, der rammer klinikker med indlejere alt for hårdt. Den problemstilling står stadig uløst hen og det er noget, jeg vil følge op på og arbejde på at få ændret i samarbejde med relevante parter”, siger Tina Lambrecht.

Læs høringssvaret

Læs hele Danske Fysioterapeuters høringssvar til høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

Hent Danske Fysioterapeuters høringssvar

Del eller udskriv artiklen
0 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar