Der er nu direkte adgang til fysioterapi i Norge

Fra årsskiftet kan man i Norge få behandling hos de praktiserende fysioterapeuter med sygesikringstilskud uden en henvisning fra lægen
Fra årsskiftet behøver patienter i Norge ikke lægehenvisning, hvis de har brug for behandling hos en praktiserende fysioterapeut (Foto: iStock).

Efter flere års prøveperiode med en form for direkte adgang til fysioterapi har nordmændene siden årsskiftet kunnet få behandling hos en praktiserende fysioterapeut, der har aftale med det offentlige, uden lægehenvisning og med sygesikringstilskud til behandlingen.

”Det er et historisk øjeblik for fysioterapeuter i Norge”, siger Fred Hatlebrekke i en nyhed på WCPT’s (Verdensorganisationen for fysioterapeuter) hjemmeside.

Fred Hatlebrekke, der er formand for Norsk Fysioterapeutforbund, fortæller, at arbejdet med at opnå direkte adgang til alle praktiserende fysioterapeuter blev påbegyndt tilbage i 2014.

Men allerede i 2006 fik norske fysioterapeuter, som er specialiserede inden for manuel terapi, mulighed for at tilbyde behandling uden henvisning og med sygesikringstilskud. Nu omfatter denne ordning alle praktiserende med aftale med det offentlige.

40 lande har direkte adgang

De seneste år er der publiceret flere studier, der viser, at det både er fagligt forsvarligt og økonomisk rentabelt at indføre direkte adgang til fysioterapi, og tendensen er, at stadig flere lande giver fri adgang til fysioterapi.

I dag er det muligt at henvende sig direkte til en fysioterapeut i 40 lande uden først at skulle en tur forbi lægen. Det drejer sig f.eks. om Australien, Brasilien, Sydafrika, Sverige og England.

”Denne udvikling mod direkte adgang til fysioterapi er tegn på en anerkendelse af fysioterapeuternes autonomi og den positive betydning, ordningen har for både patienter, fysioterapeuter og andre sundhedsfaglige professioner”, siger formand for WCPT Emma Stoke.

Danske Fysioterapeuter mener, at der bør være direkte adgang til fysioterapi. De nye norske regler giver anledning til fornyet henvendelse til politikerne om, hvordan patienter får lettere adgang til fysioterapi.

Læs interview på WCPT's hjemmeside

Del eller udskriv artiklen
5 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
 • Lars Henrik Larsen

  Kære Martin,
  tak for understregningen - det er naturligvis direkte adgang til fysioterapi med tilskud jeg argumenterer for i indlægget. Som du skriver, er legitimiteten fagligt sikret - men det diskuteres fortsat i flere faglige sammenhænge om den reelt er det, hvis der ikke er en central økonomisk model, der honorerer ydelser, der udføres af kompetente fysioterapeuter.
  De økonomiske perspektiver du påpeger, kan endvidere understøttes af faglige. Der er i de fysioterapifaglige miljøer og faglige selskaber så godt styr på diagnostik, udredning og behandling på et vidensbaseret og forskningsmæssigt understøttet grundlag, at det i mange tilfælde vil være den bedste løsning for patienterne at henvende sig direkte til fysioterapeuter. Det er desuden vores håb i DSF, at den nye specialiseringsordning i fysioterapi - sammen med de supplerende kvalitetssikringssystemer og standarder der i mange år har været arbejdet på i flere faglige selskaber - kan være med til at understøtte udviklingen i denne retning og parallelt hermed sikre en fornuftig honorering, da det er basis for at understøtte den faglige udvikling.
  Mvh Lars Henrik Larsen, Formand for Dansk Selskab for Fysioterapi
  #stærkefysioterapeuter
  #specialiseringsordningen
 • Martin Bruun Josefsen

  Stort tillykke til Norge,
  Og tid til igen at få fokus på dette område i Danmark.

  For præcisering / forståelsens skyld kan det lige nævnes: der er faktisk direkte adgang til fysioterapeutisk undersøgelse og behandling i Danmark uden lægehenvisning i dag; det har der været siden ændring i autorisationsloven 1. januar 2007. Problematikken er blot, at der fortsat ikke automatisk følger sygesikringstilskud med til konsultation hos fysioterapeuter (med ydernummer), hvis der ikke foreligger lægehenvisning. Det faglige er legitimt, økonomien (i ydernummersystemet) er fortsat styret af lægehenvisning.

  Jeg kan kun opfordre til at der bruges ligeså megen tid på emnet "direkte adgang til fysioterapi med tilskud" som emnet "fysioterapeuter i lægepraksis". På fysioterapi-klinikkerne er der oftest bedre tid til en grundigere undersøgelse og udredning end i lægepraksis. Hvorfor flytte primær-kontakt rollerne et sted hen hvor tiden er mere sparsom til patienterne. Aflastning af læger kan potentielt foregå på mange måder. Det er muligt at begge dele kan være løsningsmuligheder; men jeg vil mene at der hvor tidsrammerne er mest gunstige er der også mere plads til kvalitet.

  Fred Hattlebrekke og co har gjort det godt i Norge. Først, for år tilbage, med ordning for specialister i "MT" (muskuloskeletal) - og nu altså med åbning for alle fysioterapeuter i Norge.
  Samtidigt har Norge særlige tilskudstakster til patienter der konsulterer specialiserede fysioterapeuter.

  Lad os håbe vi i Norden og resten af verden fortsat kan lære af hinanden og bygge fælles broer på standarder for kvalitet samt optimale forhold og vilkår for fagudøvelse - for patienternes bedste.

  BH Martin Josefsen
 • Lars Henrik Larsen

  Kære Kristian, meget enig - Dansk Selskab for Fysioterapi (DSF) håber også, at udviklingen fra Norge kan medvirke til at understøtte den fortsatte kamp for en lignende udvikling i Danmark. De 17 faglige selskaber under DSF har med hver deres bagvedliggende rationaler, uddannelsesplaner, kvalitetssikringssystemer og fokus på udvikling og forskning gennem en lang årrække bevist, at det faglige niveau har overhalet systemets mere traditionelle tænkning og opbygning. Undersøgelser fra flere lande viser desuden, at det styrker patienternes muligheder for udredning og behandling, hvis der er direkte adgang til fysioterapi uden lægehenvisning - hvornår mon patienter i Danmark skal have lov at få den bedst mulige sundhedsfaglige vurdering og behandlingsmulighed?
  Mvh Lars Henrik Larsen, Formand for Dansk Selskab for Fysioterapi
  #stærkefysioterapeuter
 • Jeanette Præstegaard

  Kære Kristian

  Jeg tør godt fremhæve dette som en mærkesag - og gør det faktisk også!

  • Direkte adgang til fysioterapi skal genforhandles.
  Fysioterapeuter skal styrkes i rollen som første-kontakt, både i privat og kommunalt regi. Vi har kompetencerne.

  Det vil give fysioterapi og fysioterapeuter et løft af dimensioner.

  Jeanette Præstegaard
 • Kristian Thorborg

  Kæmpe tillykke til Norge.
  Dette er fremsynethed i praksis. Man kunne godt ønske sig at formandskandidaterne i Danmark turde fremhæve DETTE som mærkesag. Tænk et løft et sådant ansvar bør og kan give faget fremadrettet.

  Dbh. Kristian
Indsend kommentar