Fem fysioterapeuter forsvarer deres ph.d.

Fem fysioterapeuter inviterer til ph.d.-forsvar i den kommende måned om henholdsvis effekten af gå på arbejde trods rygsmerter, konditionstræning til behandling af hovedpine, styrketræning til brystkræft, fysisk aktivitet i forbindelse med Rett syndrom og patientrapporteret effektmåling efter knæledsoperation.
Fem fysioterapeuter afslutter deres ph.d.-studie. Alle er velkomne til at overvære deres forsvar. Foto: iStock.

Fem fysioterapeuter afslutter i den kommende tid deres ph.d.-studie med et offentlig forsvar. To af forsvarene foregår på universitetet i Lund, to andre i København på henholdsvis Panum Institutet og på Rigshospitalet Glostrup og et forsvar på Syddansk Universitet i Odense. Alle er velkomne til forsvarene.

Fysioterapeut Pernille Frederiksen har i sin ph.d. undersøgt forskellige aspekter af at arbejde på trods af rygsmerter. Hun forsvarer sin ph.d. med titlen ”Deciding to work in spite of back pain – what makes a difference?” den 18. maj på Rigshospitalet Glostrup.

Seniorforsker og ph.d. Merete Labriola fra MarselisborgCentret, ph.d. og forskningsleder fra Bergen Torill Tveito og professor og læge Henning Bliddal er opponenter til forsvaret.

Migræne og rygsmerter

Fysioterapeut Lotte Skytte Krøll forsvarer sin ph.d. den 23. maj på Lunds Universitet. Hun har i sit ph.d.-studie undersøgt effekten af aerob træning til patienter med migræne, der samtidig også lider af spændingshovedpine og nakkesmerter. Hun fandt i sine studier, at konditionstræning havde god effekt på den oplevede migrænes intensitet og belastning, men den positive effekt afspejlede sig ikke i graden af ømhed i musklerne og smertetærskel.

Fysioterapeut Kira Bloomquist har set på, om kvinder, der efter behandling for brystkræft styrketræner, risikerer at fremprovokere lymfødem. Bedømmelsesudvalget består af professor Christoffer Johansen, professor Jens Ahm Sørensen og lektor Anna Campbell, som holdt oplæg på fagkongressen i april i år. Forsvaret afholdes på Panum Instituttet i København den 24. maj.

Rett syndrom og patientrapporteret effektmåling

Fysioterapeut Michelle Stahlhut skal som den sidste forsvare sin ph.d. den 7. juni i Lund i Sverige. Formålet med Michelle Stahlhuts ph.d.-studie var at dels at beskrive mønstre i den fysiske adfærd hos piger og kvinder med Rett syndrom dels at undersøge fysiske og psykiske effekter af interventioner, som fokuserer på fysisk aktivitet, stillesiddende adfærd og deltagelse i hverdagsaktiviteter.

Titlen på Michelle Stahlhuts ph.d. er: ” Health-enhancing participation in girls and women with Rett syndrome – A balancing act”.

Fysioterapeut Lina Holm Engelsrud forsvarer den 6. juni 2018 sin ph.d. med titlen "Patient-reported outcome measurement threshold values in patients undergoing knee surgery".

I sit ph.d.-projekt har Lina Holm Engelsrud undersøgt patient-rapporterede måleredskaber, der benyttes til at vurdere knæfunktion og smerter efter knækirurgi. 

Projektet viser blandt andet, at der er behov for at definere tæskelværdier for specifikke interventioner og patientpopulationer.

Del eller udskriv artiklen
0 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar