Frit valg til genoptræning: Ikrafttrædelse 1. juli 2018?

Folketinget vedtog for nylig, at danskere med en genoptræningsplan skal have ret til at vælge en privat leverandør af genoptræningen, hvis ikke kommunen kan iværksætte genoptræningen inden for syv dage. Det frie valg skal ifølge loven træde i kraft den 1. juli 2018, men KL siger, at de ikke bliver klar.
Danske Fysioterapeuters formand har skrevet til sundhedsminister Ellen Trane Nørby for at opfordre hende til at udskyde tidspunktet, hvor loven om frit valg til genoptræning skal træde i kraft: ”Det giver ikke mening at insistere på, at loven skal træde i kraft på et tidspunkt, hvor kommunerne ikke er klar." Foto: iStock

Gratis adgang til privat genoptræning, hvis ikke kommunen kan iværksætte genoptræning inden for syv dage. Det skal ifølge politikerne på Christiansborg være virkelighed fra den 1. juli 2018. Men KL, som skal indgå aftaler med de private leverandører, som skal tilbyde genoptræningen, siger, at de ikke når at blive klar.

Derfor er der – helt naturligt – opstået usikkerhed blandt kommunale terapeuter om, hvordan de skal forholde sig, ligesom de private fysioterapeuter, som ønsker at blive leverandører, er usikre på, hvad der skal ske.

Forhandlingerne er i gang

Danske Fysioterapeuter har haft det første møde med Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S, som varetager forhandlingerne for KL. Planen er nemlig, at der skal indgås aftale om en central ramme, som de private leverandører kan tilslutte sig. Det står dog allerede nu klart, at aftalen tidligst vil være klar i løbet af efteråret.

Derfor har Danske Fysioterapeuters formand skrevet til sundhedsminister Ellen Trane Nørby for at opfordre hende til at udskyde tidspunktet, hvor loven skal træde i kraft:

”Det giver ikke mening at insistere på, at loven skal træde i kraft på et tidspunkt, hvor kommunerne ikke er klar. For der er jo ikke noget reelt frit valg den 1. juli for de borgere, som ikke kan komme i gang med genoptræningen i kommunen inden for en uge. Hvorfor så lade som om?”, siger hun.

Læs Danske Fysioterapeuters brev til ministeren

Følg med her

Der er mange uafklarede elementer i ordningen.

Danske Fysioterapeuter vil naturligvis hjælpe vores kommunale og private medlemmer efter bedste evne, men for nuværende er det vanskeligt at sige noget om, hvad der skal ske den 1. juli.

Foreningen vil løbende offentliggøre nyheder på området, så følg med her på fysio.dk eller skriv til vores politiske konsulent på området René Andreasen på ra@fysio.dk, hvis du har spørgsmål til ordningen.