Mental sundhed i fokus på fysioterapiens dag

Den 8. september er det Verdens Fysioterapidag. I år er temaet fysioterapi og mental sundhed. Det er et område, hvor fysioterapien kan stadig mere.
Foto: iStock.

Fysioterapeuter verden over fejrer den 8. september Verdens Fysioterapidag ved at sætte fokus på alt det, fysioterapi kan. I år er temaet mental sundhed.

”Det er en dag, hvor vi fejrer vores fag og hvor langt, vi er kommet. Mental sundhed er et godt eksempel. Vores praksis bliver understøttet af stadig bedre evidens for brug af fysioterapi til en række patientgrupper,” siger Tina Lambrecht.

Hun peger på, at lige fra behandlingen af depression til forebyggelse af bæltefikseringer, viser fysioterapien sit værd.

Langt fra i mål

”Det betyder langt fra, at vi ved alt. Der er brug for mere forskning og et større fokus på hele patientens situation,” siger Tina Lambrecht.

Hun peger på, at mennesker med alvorlig psykisk sygdom i gennemsnit dør 15-20 år før andre danskere. Det skyldes først og fremmest en markant overrisiko for en lang række livsstilsygdomme.

”Hvis man har det dårligt psykisk, kan det være rigtig svært at holde sig i form og i øvrigt passe på sig selv. Der ligger en stor og vigtig opgave i at hjælpe mennesker med psykiske lidelser til at holde sig i bevægelse".

Læs mere om fysioterapi og mental sundhed

Læs nyhedsbrev om fysioterapi og depression

Læs nyhedsbrev om fysioterapi og demens

Læs Danske Fysioterapeuters faglige status om behandling af demens

Læs om halvering af bæltefikseringer på Risskov

Læs hos Sundhedsstyrelsen om fysisk træning i behandling af skizofreni

Læs Danske Fysioterapeuters faglige status om behandling af skizofreni

Over hele verden

Verdens Fysioterapidag har altid ”sundhed gennem bevægelse” som overordnet tema. I videoen her kan du se, hvordan de australske fysioterapeuter har valgt at sætte fokus på det. Vi kan afsløre, at en hund spiller en central rolle.Del eller udskriv artiklen
1 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
  • Kim Schousboe

    Dejligt med fokus på mental sundhed. Fysioterapi er så meget mere og kan så meget end de traditionelle behandlingsmetoder.
    Med stigende samfundspres og stigende sygemeldinger grundet psykiske og psykiatriske problemstillinger skal vi som fysioterapeuter meget tidligere i et behandlingsforløb kunne støtte patienten/borgeren til den rette behandling. Således at vi ikke har en patient i et langt forløb uden reel effekt. Kunne ønske mig langt større fokus allerede på Fys-skolerne.
Indsend kommentar