Ny hovedorganisation en realitet

Der var flertal for at etablere en ny hovedorganisation med 1,5 millioner medlemmer på FTF og LO ekstraordinære kongresser. Danske Fysioterapeuters formand Tina Lambrecht blev valgt til forretningsudvalget i den nye organisation.
På billedet ses Danske Fysioterapeuters delegerede til FTF’s ekstraordinære kongres. Bagerst fra venstre ses Gitte Nørgaard, Brian Errebo-Jensen, Agnes Holst, Lise Hansen og Sanne Jensen. Forrest fra venstre ses Kirsten Ægidius, Tine Nielsen og Tina Lambrecht.

Der var stort flertal for fusionen på de to kongresser i henholdsvist FTF og LO.

På FTF’s kongres stemte 71,4 procent for en fusion, mens 28,6 procent stemte imod. Da 97 procent af de delegerede på LO’s kongres samtidigt stemte for en fusion, var den en realitet.

Danske Fysioterapeuter stemte imod, men går ind i arbejdet for at varetage fysioterapeuternes interesse: 

”I Danske Fysioterapeuter har vi været bekymrede for de mindre organisationers indflydelse i en ny hovedorganisation. Samtidig har vi været skeptiske overfor, om der reelt er tale om en ny hovedorganisation, eller om det er en videreførsel af LO. Men nu er den nye organisation en realitet, og derfor går vi naturligvis konstruktivt ind i arbejdet”, siger formand for Danske Fysioterapeuter, Tina Lambrecht.

Plads i forretningsudvalget

Efter indstilling fra FTF’s kongres blev Tina Lambrecht valgt til det indflydelsesrige forretningsudvalg i en ny hovedorganisation.

”Når nu en ny hovedorganisation er en realitet, skal vi selvfølgelig arbejde benhårdt på at få den til at lykkes. Det vil jeg gøre mit til med pladsen i forretningsudvalget. Fagbevægelsen står over mange udfordringer, så vi har brug for en stærk hovedorganisation, der favner alle medlemsorganisationer og forbund – både store og små, ” siger Tina Lambrecht.

Den nuværende formand for LO, Lizette Risgaard, blev valgt som formand for den nye hovedorganisation, mens FTF’s formand, Bente Sorgenfrey, blev valgt som 1. stedfortrædende næstformand.

Fra FTF blev Majbritt Berlau, formand for Socialrådgiverforeningen, desuden valgt til en af de seks næstformandsposter. Det betyder, at hun ikke genopstiller som formand for Socialrådgiverforeningen.

Del eller udskriv artiklen
3 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
 • Stefan Kragh

  Hej Rasmus

  Ingen grund til forvirring, men en nysgerrig undren er der i mod helt på sin plads. Du rammer ganske ritigt hovedet på sømmet, med dine betragtninger om, hvorvidt det allerede er givet, at vi skal blive i den nye hovedorganisation (LO/FTF). De delegerede der deltog fra HB i FTF´s kongres, var efter politisk flertal i hovedbestyrelsen, udstyret med et mandat til at stemme et klart NEJ til fusionen, vurderet på baggrund af de politiske analyser og efterfølgende diskussioner vi har haft i HB.

  Og ganske rigtigt, som Sanne skriver, så ville vi også være beredte hvis fusionen alligevel blev en realitet og søge mest mulig indflydelse, da indflydelse altid vil være achilleshælen for de små organisationer.
  At det som ofte føles, som man kører baglæns gennem landskabet, når den politiske mølle maler, og Formanden på forhånd er udpeget til forretningsudvalget, må i min optik ikke forveksles med at vejen er lagt.
  Det er HB´s opgave at læse og søge de muligheder (også de alternative) der opstår nu og frem til Rep. 2018, hvor vi skal have den endelige diskussion og beslutning - hvis du spørger mig.
  Og da der også er divergerende holdninger til fusionen i HB, er det mit ønske, at vi kan udbrede de politiske analyser, så vi, belært fra dannelsen af sektionerne, ikke laver kommunikative "brølere", og at den vej vi vælger bliver klar og synlig for flertallet.

  Mange hilsner
  Stefan Kragh, HB, Region Midtjylland

 • Sanne Jensen

  Kære Rasmus.

  Tak for dit indlæg.

  Jeg overværede kongressen som observatør for FTF´s Regionsbestyrelse i Region Midtjylland og var derfor ikke stemmeberettiget hverken for HB eller FTF Regionsbestyrelsen.

  Jeg kan godt forstå, at det kan undre, at vi stemmer nej også i samme åndedrag besætter en plads i forretningsudvalget. Men vi havde i HB, forud for FTF kongressen, en diskussion om hvad der skulle ske, hvis resultatet gik modsat af hvad vi stemte.
  Vi var enige om, at søge indflydelse i en eventuel ny hovedorganisation.
  Men for mig at se er det ikke det samme, som at der bliver vi. Det er nemlig, ganske som du skriver, op til Repræsentantskabet at beslutte.
  Det er ihvertfald min holdning og den jeg vil bære ind i HB.

  Mvh. Sanne Jensen, HB og Regionsformand Midtjylland
 • Rasmus Sylvest Mortensen

  Jeg er en smule forvirret.
  Jeg forventer, selvom det ikke fremgår direkte af artiklen, at vi stemte nej.
  Men sprogbruget i artiklen indikerer, at der er “truffet en beslutning” om at blive i den nye organisation, nu hvor Tina har fået en plads i forretningsudvalget?
  Det håber jeg ikke er korrekt, for det var ikke det der blevet givet mandat til på sidste repræsentantskab.
  Min forventning er at vi selvfølgelig på fortstående rep. diskuterer, om vi skal blive i den nye organisation eller om vi skal opsøge alternative muligheder.
  Jeg har ikke besluttet mig, og det er der sikkert mange andre repræsentanter der heller ikke har. Derfor glæder jeg mig til en konstruktiv dialog og en fællesskabsbeslutning på næste repræsentantskab.
  Og for en god ordens skyld ville det klæde os at melde ud til medlemmerne, hvordan vi som forening har stemt til fusionen. Samtidig ønsker jeg meget, at høre medlemmernes tanker om, hvor vi som forening i fremtiden vil sikre vores egne interesser bedst.
Indsend kommentar