Økonomiaftaler giver mulighed for bedre sundhed

Nye aftaler betyder flere penge til regioner og kommuner næste år. De skal bruges på bedre sundhed, mener Danske Fysioterapeuter.

Regeringen har i juni måned indgået økonomiaftaler for 2019 med Danske Regioner og KL. Regionerne får 1.000 millioner kroner mere til sundhed i 2019. Heraf er 200 millioner kroner øremærket til psykiatrien. Kommunerne får 1.700 millioner kroner til bedre service. Pengene skal blandt andet gå til den nære sundhed og til kommunernes arbejde med at yde værdig pleje og omsorg for ældre borgere.

”Der er overordnet set tale om fornuftige aftaler, der dog skal ses i lyset af flere år med produktivitetskrav og af, at vi bliver stadig flere ældre. Det betyder, at aftalerne ikke løser problemerne med for få ressourcer på hospitaler og i kommuner, men de giver mulighed for at investere mere i den nære sundhed og i forebyggelse," siger formand Tina Lambrecht og fortsætter:

”Det afgørende er nu, at regioner og kommuner også bruger den mulighed, de har fået for at styrke kvaliteten af sundhedsvæsenet.”

I kommunerne handler det blandt andet om at fastholde et højt fagligt niveau i genoptræningen samtidig med, at kapaciteten udbygges de steder, hvor det er nødvendigt for at nedbringe ventetiden. Også på sygehusene skal der fokus på kvalitet og værdi for patienten.

Produktivitetskravet er fjernet

Det omdiskuterede produktivitetskrav på 2 procent er fjernet, men i stedet introduceres et ”teknologibidrag”, der betyder, at regionernes budget reduceres med 500 mio. årligt. Derudover er man blevet enige om seks målsætninger for en ny styringsmodel.

  • Hurtig udredning, behandling af høj, ensartet kvalitet og sammenhæng på tværs af aktører
  • Opgaveløsning på det mest effektive sted
  • Sammenhæng og nærhed som høj prioritet
  • Hensigtsmæssig realisering af gevinster fra ny teknologi og bedre behandlingsmuligheder mv.
  • Fokus på værdi for patienten
  • God ledelse

Læs mere her

Aftale om kommunernes økonomi for 2019

Aftale om regionernes økonomi for 2019

Del eller udskriv artiklen
0 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar