Regler for registrering og gebyr er blevet lempet - med tilbagevirkende kraft

Fysioterapeuter med lav indtjening bliver nu fritaget for at betale gebyrer i forbindelse med det risikobaserede tilsyn.
Fysioterapeuter med en virksomhed, der har en årlig omsætning på højest 25.000 kr. er en af de grupper, som bliver fritaget for at betale gebyrer i forbindelse med det risikobaserede tilsyn. Foto: iStock.

Der har været stærkt pres på Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundheds- og Ældreministeriet – også fra Danske Fysioterapeuter – om at lempe på reglerne om registrering og gebyrbetaling i forbindelse med det risikobaserede tilsyn.

Danske Fysioterapeuter har i høringssvar blandt andet pointeret, at gebyrerne så vidt muligt skal matche udgifterne til tilsyn inden for hver faggruppe og har ligeledes pointeret det urimelige i, at fysioterapeuter, med lav indtjening, kommer til at bære en uforholdsmæssig stor økonomisk byrde.

Nu er der kommet nogle lempelser, som betyder, at en række virksomheder og behandlingssituationer fremover bliver undtaget fra reglerne om registrering og gebyrbetaling:

Fysioterapeuter som bliver undtaget regler

Du bliver undtaget fra reglerne om registrering og gebyr, hvis du som fysioterapeut

  • lejlighedsvis og ulønnet behandler familie og venner
  • arbejder som frivillig på festivaller og ved sportsstævner
  • har virksomhed, som har en årlig omsætning på højest 25.000 kr.

Vær opmærksom på, at nogle af de typer virksomheder, som bliver undtaget fra registrerings- og gebyrregler, skal orientere Styrelsen for Patientsikkerhed om virksomheden.

Se den fulde liste over registrerings- og gebyrregler på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside

Undtagelse virker med tilbagevirkende kraft

Vær også opmærksom på, at de nye regler virker med tilbagevirkende kraft. Det vil sige, at hvis du har ladet dig registrere på baggrund af ovenstående, så skal du henvende dig til Styrelsen for Patientsikkerhed og få refunderet din gebyrbetaling for 2017 og 2018.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed på tlf. 72 28 67 00

Læs om registrering af behandlersteder

Se Danske Fysioterapeuters høringssvar til loven om registrering af behandlingssteder (pdf)

Se Danske Fysioterapeuters høringssvar til lov om ændring af sundhedsloven (pdf)

Del eller udskriv artiklen
0 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar