Stor ros til fysioterapeuterne for høj patientsikkerhed

De private klinikker, som fik besøg af Styrelsen for Patientsikkerhed i 2017, får nu stor ros for deres omhyggelighed, samvittighedsfuldhed og evne til at skabe struktur. Dog halter fysioterapeuterne bagefter, når det gælder korrekt journalføring.
Foto: iStock.

”Fysioterapeuterne er omhyggelige, strukturerede og samvittighedsfulde i forholdet til deres patienter. Der er stort set ikke fundet problemer for patientsikkerheden.” Sådan skriver Styrelsen for Patientsikkerhed i den helt nye rapport, som evaluerer de risikobaserede tilsyn, som styrelsen gennemførte på 74 private fysioterapiklinikker i efteråret 2017.

Styrelsen for Patientsikkerhed havde på forhånd varslet klinikkerne, som blev vurderet på 14 målepunkter. Målepunkterne handler om alt fra hygiejne og håndtering af utilsigtede hændelser, til screening for alvorlig patologi og journalføring. Og fysioterapeuterne har tilsyneladende tjek på deres klinikker.

Styrelsens evaluering viser, at fysioterapeuterne generelt har et højt niveau af patientsikkerhed, og at mange af målepunkterne var opfyldt på alle klinikkerne.

”Der er al mulig grund til at rose fysioterapeuterne for det høje patientsikkerhedsmæssige niveau,” siger enhedschef Charlotte Hjort, som er nationalt ansvarlig for det risikobaserede tilsyn i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Detaljerne mangler

Dog viser evalueringen, at der er grund til at sætte journalføring på dagsordenen. For selvom de fleste fysioterapeuter har et godt kendskab til deres patienter og holder patienterne godt orienterede om deres behandling, var flere journaler mangelfulde.

F.eks. har en fysioterapeut noteret, at der er behandlet med ultralyd, men detaljer som hvor på kroppen, hvor ofte, og hvor længe behandlingen skal vare, manglede i journalen. Det er et problem, siger Styrelsen for Patientsikkerhed.

”Særligt i forbindelse med behandlerskifte er det vigtigt, at den, der overtager behandlingen, hurtigt kan danne sig et overblik over patientens symptomer og det, der tidligere er sket i behandlingsforløbet. Ellers kan den nye behandler mangle vigtige oplysninger om patientens tilstand og sygehistorie, og det kan indebære risiko for patientsikkerheden,” siger enhedschef Charlotte Hjort.

Stolt Tina Lambrecht

Tina Lambrecht, formand for Danske Fysioterapeuter, modtager rapporten med stolthed på medlemmernes vegne. Hun er dog ikke overrasket:

”Det glæder mig rigtig meget, at fysioterapeuterne får så stor ros, Men det kommer ikke bag på mig, for alle ved, at fysioterapeuter er meget omhyggelige og samvittighedsfulde i deres arbejde,” siger hun.

Styrelsen for Patientsikkerhed kalder samarbejdet omkring tilsynsbesøgene for godt og forventer, at erfaringerne fra efteråret vil blive brugt til læring. Samtidig har styrelsen aflyst de planlagte besøg hos flere privatpraktiserende fysioterapeuter i 2018. I 2018 vil sygehuse og genoptræningscentre modtage risikobaserede tilsynsbesøg.

Læs hele rapporten på  på Styrelsen for patientsikkerheds hjemmeside

Find de 14 målepunkter på Styrelsen for patientsikkerheds hjemmeside 

Læs om tilsyn på på klinkker

Se, hvordan Lau Rosborg oplevede tilsynsbesøg på klinikken

Del eller udskriv artiklen
0 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar