Sundhedsminister: Kommunerne skal kun informere borgerne om frit valg, hvis der er et tilbud, de kan vælge

Den 1. juli 2018 træder den nye lovgivning om frit valg til genoptræning i kraft. Men kun på papiret, for rammerne er ikke på plads. Danske Fysioterapeuter har spurgt sundhedsministeren om, hvordan parterne så skal forholde sig.

På mandag risikerer mange patienter med en genoptræningsplan at stå i en underlig situation. De har nemlig – efter lovens bogstav – ret til at starte på et kommunalt genoptræningstilbud, inden der er gået syv dage fra, at de er blevet udskrevet fra hospitalet. Kan kommunen ikke leve op til denne nye ret, har patienten frit valg mellem private aktører.

Problemet er blot, at det frie valg forudsætter, at KL har indgået aftaler med private aktører på området. Og det har KL klart meldt ud ikke lader sig gøre. Det er forståeligt nok, for loven blev først vedtaget i Folketinget den 24. maj og træder altså i kraft blot en måned senere. Og det tager tid at indgå den slags aftaler.

Derfor opstår der usikkerhed om, hvad der gælder fra den 1. juli 2018, når loven på papiret træder i kraft.

Minister sidder opfordringer overhøring

For at undgå den usikkerhed opfordrede Danske Fysioterapeuters formand Tina Lambrecht sundhedsministeren til at udsætte lovforslaget.

Læs opfordringen, som Tina Lambrecht sendte til sundhedsministeren i maj (pdf)

KL har på samme måde bedt ministeren udsætte tidspunktet for lovens ikraft­trædelse. Desværre har ministeren siddet disse opfordringer overhørig.

I sit svar til Danske Fysioterapeuter skriver hun imidlertid, at:

”Der er bekendtgørelser i høring pt. vedrørende den nye patientrettighed. Heraf fremgår blandt andet, at kommunerne kun skal informere borgerne om frit valg efter den nye ordning, hvis der er et tilbud, de kan vælge.”

Ministerens svar henviser formentlig til § 7, stk. 3 i bekendtgørelsen om genoptrænings­planer, som er gengivet i boksen nedenfor.

Læs hele ministerens svar (pdf)

Danske Fysioterapeuter har opfordret ministeriet til at uddybe denne formulering og offentligt tilkendegive, hvordan de involverede parter skal forholde sig fra den 1. juli. Vi har desværre ikke fået noget svar. Det finder Tina Lambrecht utilfredsstillende:

”Det er urimeligt over for alle berørte parter, at ministeriet ikke gør sit for at skabe fuldstændig klarhed over situationen på mandag. Det burde stå bøjet i neon på sundhedsministeriets hjemmeside, hvordan parterne skal forholde sig. Ellers opstår der unødig forvirring og uberettigede forventninger,” siger hun.

Tina Lambrecht håber derfor fortsat, at ministeriet vil melde klart ud:

”Det kan ikke være rigtigt, at det skal være foreninger som KL og Danske Fysioterapeuter, der skal udlægge teksten. Sundhedsministeriet har en forpligtigelse til at sikre, at alle parter ved, hvad der gælder. Om det så er lægerne på sygehusene, patienterne og de pårørende, de kommunale fysio­terapeuter eller de private fysioterapeuter”, siger hun.

KL: Patientrettigheden træder først i kraft, når vi er klar

KL har i dag offentliggjort en nyhed på deres hjemmeside, hvor de blandt andet understreger, at borgerne først kan anvende det frie valg, når der er indgået aftale med en behandler af netop den type genoptræning, som borgeren har behov for.

KL har samtidig offentliggjort tid og sted for en række informationsmøder om konsekvenserne af lovgivningen, som KL gennemfører efter sommerferien.

Du kan i øvrigt følge KLs arbejde med at etablere aftaler på genoptræningsområdet her: www.fritvalgservice.dk. Det vil blandt andet løbende fremgå, hvilke typer af genoptræning, der bliver indgået aftaler om.

Del eller udskriv artiklen
0 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar